10 trường đại học tốt nhất thế giới 2015

03/08/2015 - Thứ Hai - 11:13 Lượt xem: 3052

Danh sách 10 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2015 do trang Business Insider giới thiệu...

<strong />10. Đại học Cornell</strong><br /><br />Quốc gia: Mỹ<br />Xếp hạng trong nước: 8<br />Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 12<br />Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 18<br />Tổng điểm: 86,79/100<br /><br /><em>Nguồn: Center for World University Rankings</em>

10. Đại học Cornell

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 8
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 12
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 18
Tổng điểm: 86,79/100

Nguồn: Center for World University Rankings

<strong />9. Đại học Princeton</strong><br /><br />Quốc gia: Mỹ<br />Xếp hạng trong nước: 7<br />Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 4<br />Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 15<br />Tổng điểm: 89,42/100<br /><em><br />Nguồn: Center for World University Rankings</em>

9. Đại học Princeton

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 7
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 4
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 15
Tổng điểm: 89,42/100

Nguồn: Center for World University Rankings

<strong />8. Đại học Chicago</strong><br /><br />Quốc gia: Mỹ<br />Xếp hạng trong nước: 7<br />Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 4<br />Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 15<br />Tổng điểm: 90,7/100<br /><br /><em>Nguồn: Center for World University Rankings</em><br />

8. Đại học Chicago

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 7
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 4
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 15
Tổng điểm: 90,7/100

Nguồn: Center for World University Rankings

<strong />7. Đại học California, Berkeley</strong><br /><br />Quốc gia: Mỹ<br />Xếp hạng trong nước: 5<br />Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 5<br />Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 21<br />Tổng điểm: 92,25/100<br /><br /><em>Nguồn: Center for World University Rankings</em><br />

7. Đại học California, Berkeley

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 5
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 5
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 21
Tổng điểm: 92,25/100

Nguồn: Center for World University Rankings

<strong />6. Đại học Columbia</strong><br /><br />Quốc gia: Mỹ<br />Xếp hạng trong nước: 4<br />Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 13<br />Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 6<br />Tổng điểm: 96,14/100<br /><br /><em>Nguồn: Center for World University Rankings</em><br />

6. Đại học Columbia

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 4
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 13
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 6
Tổng điểm: 96,14/100

Nguồn: Center for World University Rankings

<strong />5. Đại học Oxford</strong><br /><br />Quốc gia: Anh<br />Xếp hạng trong nước: 2<br />Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 7<br />Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 13<br />Tổng điểm: 96,46/100<br /><br /><em>Nguồn: Center for World University Rankings</em>

5. Đại học Oxford

Quốc gia: Anh
Xếp hạng trong nước: 2
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 7
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 13
Tổng điểm: 96,46/100

Nguồn: Center for World University Rankings

<strong />4. Đại học Cambridge</strong><br /><br />Quốc gia: Anh<br />Xếp hạng trong nước: 1<br />Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 2<br />Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 10<br />Tổng điểm: 96,81/100<br /><br /><em>Nguồn: Center for World University Rankings</em>

4. Đại học Cambridge

Quốc gia: Anh
Xếp hạng trong nước: 1
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 2
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 10
Tổng điểm: 96,81/100

Nguồn: Center for World University Rankings

<strong />3. Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT)</strong><br /><br />Quốc gia: Mỹ<br />Xếp hạng trong nước: 3<br />Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 3<br />Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 11<br />Tổng điểm: 97,54/100<br /><br />Nguồn: Center for World University Rankings<br />

3. Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT)

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 3
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 3
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 11
Tổng điểm: 97,54/100

Nguồn: Center for World University Rankings

<strong />2. Đại học Stanford</strong><br /><br />Quốc gia: Mỹ<br />Xếp hạng trong nước: 2<br />Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 9<br />Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 2<br />Tổng điểm: 98,66/100<br /><br /><em>Nguồn: Center for World University Rankings</em><br />

2. Đại học Stanford

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 2
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 9
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 2
Tổng điểm: 98,66/100

Nguồn: Center for World University Rankings

<strong />1. Đại học Harvard</strong><br /><br />Quốc gia: Mỹ<br />Xếp hạng trong nước: 1<br />Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 1<br />Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 1<br />Tổng điểm: 100/100<br /><br /><em>Nguồn: Center for World University Rankings</em>

1. Đại học Harvard

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 1
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 1
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 1
Tổng điểm: 100/100

Nguồn: Center for World University Rankings

 

Ý kiến đánh giá

Gửi ý kiến của bạn

Thời tiết


Giá vàng

Loại Mua Bán
SJC 37.400 38.400
Nhẫn ép 35.400 36.400
ĐVT: tr.đ/lượng

Ngoại tệ

USD21,140
GBP33,796
HKD2,735
CHF23,189
JPY214.96
AUD20,199
CAD20,491
SGD17,065
EUR28,642
NZD17,814
Bat Thái Lan679
Krone Nauy3,546

Đăng ký nhận tin qua Email

Nhập chính xác email của bạn để nhận được bản tin từ chúng tôi !

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 34

Hôm nay : 1,027

Hôm qua :1,196

Tất cả : 1,633,821