Tình hình và phương hướng hoạt động của chi hội Tuyển khoáng Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim

04/09/2015 - Thứ Sáu - 15:24 Lượt xem: 372

Chi hội Tuyển Khoáng Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ- Luyện kim với đội ngũ hội viên với bề dầy kinh nghiệm và lòng nhiệt huyết với nghề nghiệp, đã tích cực tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiến độ nhiều công trình, đề tài, dự án trong nhiệm kỳ 2010- 2015. Sau đây là báo cáo tình hình hoạt động và các thành tích đạt được của chi hội nhiệm kỳ 2010-2015

1. Tình hình chung

          Tính đến 30/4/2015 chi hội Tuyển khoáng – Vimluki có 15 hội viên bao gồm: 12 hội viên đang công tác, 3 hội viên nghỉ hưu. Chi hội đã kết nạp được 2 hội viên thuộc lĩnh vực chuyên môn khác là môi trường và luyện kim.         Một số hội viên là lãnh đạo chủ chốt của Viện và của phòng chủ quản.

+ Về công tác đào tạo: 01 hội viên bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ, 02 hội viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ

+ Về học tập, nâng cao trình độ:

- 01 hội viên đi nghiên cứu sinh ở Nga

- 03 hội viên đi học cao học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- 06 hội viên được cử đi tham quan học tập ngắn ngày về công tác quản lý, tư vấn thiết kế một số nước như Đức, Nhật ...

2. Tình hình hoạt động của Chi hội nhiệm kỳ 2010 - 2015

          Trong nhiệm kỳ vừa qua các hội viên của Chi hội đã chủ trì, tham gia tích cực hoàn thành các dự án, đề tài của cơ quan cũng như tích cực tham gia công tác văn phòng Hội, tham gia ban biên tập trong tuyển tập hội nghị KHCN lần thứ IV của Hội Tuyển khoáng Việt Nam:

2.1. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai đề tài

Đề tài cấp nhà nước:

          Thực hiện và bảo vệ thành công đề tài “Nghiên cứu tận thu các nguyên tố có ích trong quá trình tuyển và luyện quặng đồng Sin Quyền” đề tài được đánh giá xếp loại khá.

Thực hiện và bảo vệ thành công đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu công nghệ tuyển và chế biến quặng liti vùng La Vi tỉnh Quảng Ngãi”; đề tài được đánh giá xếp loại xuất sắc.

Tiếp tục thực hiện đề tài cấp nhà nước: “Nghiên cứu công nghệ khai thác và tuyển hợp lý nhằm phát triển bền vững tài nguyên sa khoáng titan-zircon trong tầng cát đỏ khu vực Bình Thuận, Việt Nam .

Đề tài cấp bộ

- Hoàn thành và bảo vệ thành công đề tài

          + Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tuyển quặng antimon mỏ Mậu Duệ, Hà Giang

          + Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng đồng Khu Làng Phát, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

          + Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng wofram Khu A, Thiện kế, Tuyên Quang

          + Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng thiếc gốc khu suối Giang, xã Công Hải, huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận

          + Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng sắt deluvi mỏ Quý Xa, Lào Cai

Đề tài cấp cơ sở

          Hoàn thành xuất sắc các đề tài:

+ Đề tài: Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng bauxit Gia Nghĩa 2, tỉnh Đăk Nông. Năm 2010

+ Đề tài:  Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng bauxit Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Năm 2010

+ Đề tài:  Nghiên cứu tuyển mẫu quặng bauxit Vân Hòa. Năm 2010

+ Đề tài:  Nghiên cứu tuyển mẫu quặng bauxit Nhân Cơ. Năm 2010

+ Đề tài:  Nghiên cứu tuyển mẫu quặng bauxit Đak Song. Năm 2010

+ Đề tài: Nghiên cứu tính khả tuyển mẫu quặng thiếc gốc khu Suối Giang, xã Công Hải huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh thuận. Năm 2010

+ Đề tài: Nghiên cứu tuyển quặng titan – zircon mỏ Từ Hoa, Từ Thiện, tỉnh Ninh Thuận. Năm 2011

+ Đề tài: Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng bauxit thuộc các đề án: “Thăm dò mỏ bauxit Thọ Sơn và Thống Nhất, tỉnh Bình Phước”. Năm 2012

+ Đề tài: Nghiên cứu tuyển thử quặng titan-zircon mẫu công nghệ thuộc”Đề án thăm dò sa khoáng titan-zircon khu vực Sơn Hải thuộc xã Phước Dinh, huyện Thuận nam, tỉnh Ninh Thuận”. Năm 2012

+ Đề tài: Nghiên cứu công nghệ tuyển từ quặng bauxit thuộc đề án thăm dò bauxit khu Đông Bắc và Tây Nam mỏ 1-5, tỉnh Đăk Nông. Năm 2012

+ Đề tài: Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng thiếc – asen Phú Lâm, Tuyên Quang. Năm 2012

+ Đề tài: Lấy mẫu và nghiên cứu tính khả tuyển quặng đồng Tả Phời, Lào Cai. Thử nghiệm pilot tuyển khoáng quặng đất hiếm Yên Phú lần 2. 2012-2013.

+ Đề tài:Nghiên cứu mẫu công nghệ tuyển quặng graphit phong hóa mỏ Bảo Hà, Lào Cai. Năm 2013

+ Đề tài: Nghiên cứu mẫu công nghệ tuyển quặng graphit gốc mỏ Bảo Hà, Lào Cai. Năm 2013

- Đang tiếp tục thực hiện tiếp 02 đề tài cơ sở:

+ Nghiên cứu công nghệ thu hồi bismuth từ nguồn khoáng sản trong nước nhánh tuyển thu hồi bismuth;

+ Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng titan-zircon khu vực Lương Sơn I, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

2.2. Thực hiện nhiệm vụ tư vấn thiết kế

+ Lập DA khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê; DA khai thác và chế biến Titan - Bình Thuận; DA khai thác và chế biến  Mangan Hà Giang; DA khai thác  - chế biến quặng sắt mỏ Quý Sa; DA khai thác – chế biến Dioxit titan Thái Nguyên

+ Dự án: “Điều chỉnh dự án khai thác và tuyển quặng sắt  mỏ Thạch Khê”. Năm 2011

+ Dự án: “Điều chỉnh thiết kế kỹ thuật dự án khai thác và chế biến quặng sắt  mỏ Quý Xa-Lào Cai”. Năm 2011

+ Lập hồ sơ yêu cầu DA khai thác – chế biến Dioxit titan Thái Nguyên; lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy tuyển antimon Mậu Duệ, Hà Giang, đang thực hiện 03 dự án: “Lập báo cáo thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và tuyển quặng đồng Tả Phời, Lào Cai; Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà máy luyện xỉ titan công suất 100.000 tấn/năm; Lập dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và tuyển quặng graphit Mỏ Bảo Hà, Lào Cai”.

+ Dự án đầu tư xây dựng nhà máy tuyển quặng antimon mỏ Mậu Duệ, Hà Giang”. Năm 2012

+ Lập báo cáo thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và tuyển quặng đồng Tả Phời, Lào Cai. Năm 2013

+ Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà máy luyện xỉ titan công suất 100.000 tấn/năm. Năm 2013

+ Lập dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và tuyển quặng graphit Mỏ Bảo Hà, Lào Cai. Năm 2013

+ Lập dự án đầu tư khai thác và chế biến quặng graphit Bảo Hà Lào Cai.

+ Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xưởng nghiền quặng Felspat Làng Giàng, Lào Cai

+ Lập dự án đầu tư khai thác và chế biến quặng thiếc Phú Lâm, Tuyên Quang. và một số các dự án khác ...

          Các Hội viên khi tham gia các công việc đều nhiệt tình, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được cấp trên và đối tác đánh giá cao.  

2.3. Thực hiện nhiệm vụ quản lý chỉ đạo.

Hầu hết các hội viên là lãnh đạo chính và là cán bộ chủ chốt của các đơn vị trong Viện nên việc nắm bắt và triển khai các chủ trương, nghị quyết của Hội, cấp trên có nhiều thuận lợi.

2.4. Thực hiện nhiệm vụ quan hệ quốc tế.

Trong nhiệm kỳ một số đồng chí Hội Viên trong chi hội rất tích cực và tạo được mối quan hệ tốt với các đối tác nước ngoài như: Trường Đại học Chonam Hàn Quốc, đại học Queensland Úc, Tập đoàn Clariant, Giáo sư Trần Tam, Giáo sư Nguyễn Anh.

2.5. Thực hiện nhiệm vụ khác.

Tháng 4 năm 2014 Văn phòng Hội Tuyển khoáng Việt Nam được chuyển về tầng 2 nhà 7 tầng, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ- Luyện kim. Do vậy từ thời điểm đó đến nay một số hội viên trong chi Hội đã rất tích cực tham gia công tác văn phòng hội, Tham gia tích cực trong quá trình tổ chức hội nghị KHCN Tuyển khoáng toàn quốc lần thứ IV ngày 29/11/2014 thành công tốt đẹp. Ngoài ra, chi hội cũng kết hợp với Hội tham gia thăm hỏi, hiếu hỷ một số cán bộ Hội lúc ốm đau.

3.  Phương hướng hoạt động chi hội nhiệm kỳ 2016 - 2020 .

          - Tiếp tục hoàn thành các công trình dự án, đề tài đã và đang thực hiện của Viện giao. Đề xuất và triển khai một số công việc khác.

          - Tham gia đầy đủ, nhiệt tình các chương trình hoạt động của Hội. Đóng Hội phí đầy đủ.

          - Kết hợp với Hội để triển khai tốt công tác văn phòng Hội, cũng như tham gia triển khai các công việc chuyên môn khác với Trung tâm CBKS thuộc Hội.

Trên đây là các hoạt động và các công trình, dự án Chi hội Tuyển Khoáng Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ- Luyện kim đã triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2010-2015, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, phục vụ kịp thời cho chủ đầu tư thi công đảm bảo tiến độ, góp phần đưa các dự án vào hoạt động sớm đưa sản phẩm phục vụ cho các ngành sản xuất đáp ứng nhu cầu của thị trường.

 Nguồn: Trần Thị Hiến, vampro.vn

Ý kiến đánh giá

Gửi ý kiến của bạn

Các bài viết khác

Thời tiết


Giá vàng

Loại Mua Bán
SJC 37.400 38.400
Nhẫn ép 35.400 36.400
ĐVT: tr.đ/lượng

Ngoại tệ

USD21,140
GBP33,796
HKD2,735
CHF23,189
JPY214.96
AUD20,199
CAD20,491
SGD17,065
EUR28,642
NZD17,814
Bat Thái Lan679
Krone Nauy3,546

Đăng ký nhận tin qua Email

Nhập chính xác email của bạn để nhận được bản tin từ chúng tôi !

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 55

Hôm nay : 1,724

Hôm qua :3,131

Tất cả : 1,632,943