Tình hình và phương hướng hoạt động của Chi hội Tuyển than Cửa Ông 2015-2020

04/09/2015 - Thứ Sáu - 15:34 Lượt xem: 769

I.     Đặc Điểm Tình Hình Chung

Tổng số Hội viên đến tháng 31/3/2015: 30 người.  Trong đó: 4 nữ, 28 nam.

Hoạt động của Chi hội nhiệm kỳ vừa qua có những thuận lợi và khăn:  

*Thuận lợi:

Chi hội được các tổ chức Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho Chi hội hoạt động.

Các cá nhân Hội viên có trình độ chuyên môn, tâm huyết với nghề nghiệp tuyển khoáng, nhiệt tình tự giác đăng ký tham gia vào Chi hội, tích cực tham gia các hoạt động của Chi hội.

*Khó khăn:

Hầu hết các Hội viên là lãnh đạo chủ chốt của các phân xưởng trong Công ty, một số đi làm theo ca nên không tham gia đầy đủ các hoạt động của Chi hội. Việc cặp nhật các thông tin của Chi hội cũng như của TW Hội chưa đầy đủ.

Kinh phí hoạt động của Chi hội hạn chế, do cá nhân Hội viên đóng góp nên Chi hội chưa tổ chức được nhiều các hoạt động.  

II. Kết Quả Hoạt Động Của Chi Hội Nhiệm Kỳ 2010-2015:

Với mục tiêu hoạt động của Hội Tuyển khoáng Việt Nam "Quy tụ các thành viên có chuyên môn, nghiệp vụ Tuyển khoáng trong cả nước để trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học vào việc hiện đại hoá, tự động hoá công nghệ chế biến và sử dụng khoáng sản nhằm sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả". Thực hiện theo mục tiêu đó, Chi hội Tuyển khoáng Cty Tuyển than Cửa Ông (CH TK TTCO) luôn đi đầu trong việc tham mưu, đề xuất các ý tưởng sáng tạo để công nghệ các Nm Tuyển của Công ty ngày càng mềm dẻo, đáp ứng được số và chất lượng các loại sản phẩm theo yêu cầu thị trường trong và ngoài nước.

·        Về công tác sàng tuyển than: 

Thị trường tiêu thụ than luôn biến động, do vậy công nghệ SX không định, luôn phải thay đổi để sản xuất theo yêu cầu tiêu thụ. Năm 2011, 2012 suy thoái kinh tế Thế giới ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và tiêu thụ của công ty. Than tiêu thụ giảm, than tồn kho lớn. Các nhà máy tuyển sản xuất ra các sản phẩm không có chỗ chứa, nhiều phải ngày nghỉ giãn sản xuất. Cùng với sự thay đổi Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng sản phẩm đã phá vỡ kế hoạch kết cấu sản phẩm sàng tuyển gây khó khăn trong điều hành công nghệ và thống kê sản phẩm sàng tuyển.

Trước mọi khó khăn ở từng thời kỳ, CH TK TTCO đã tham mưu, đề xuất các phương án sản xuất, phương án chất đống sản phẩm vào kho, quy hoạch kho chứa, thay đổi công nghệ tập trung sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu tiêu thụ, hạn chế/triệt tiêu sản phẩm không cần cho tiêu thụ để giảm tồn kho, giảm chi phí sản xuất. Các phương án:

+ Dọn kho để chứa than cục 4, cục xô để duy trì sản xuất trong điều kiện sản xuất và tiêu thụ mất cân đối”

+ Quy hoạch sắp xếp lại kho chứa để có chỗ chứa cục xô để thanh thoát công nghệ cho Tuyển 1, Tuyển 2.

+ Xây dựng và thực hiện phương án kéo dài kho 30, 29, nền hồ bùn 2 làm kho tạm  phục vụ chứa sản phẩm cục xụ.

+ Vận hành hệ thống bùn nước trong Công ty.

+ Chế biến than cám 6 từ nguồn than bùn lẫn đất đá + than bùn khô + ng.khai

+ Phương án pha trộn than cám vùng VD-UB ra than sạch theo tiêu chuẩn vùng Hòn Gai – Cẩm Phả.

  Mọi phương án đó đã được các thành viên trong Chi hội ở các đơn vị trực tiếp chỉ đạo  thực hiện rất có hiệu quả. Luôn hoàn thành kế hoạch giao về  năng suất, chất lượng, thực thu các sản phẩm. Các chỉ tiêu công nghệ chủ yếu đã đạt được:

TT

Chỉ tiêu công nghệ

Đơn         vị tính

Kết quả thực hiện

2010

2011

2012

2013

2014

1

Than mua mỏ

(ng.khai+than sạch)

1000 tấn

11.655

11.913

10.493

10.615

10.713

2

Than ng.khai vào sàng

1000 tấn

11.181

11.422

10.328

10.376

10.574

3

Than sạch tổng số

1000 tấn

9.215

9.784

9.062

9.083

9.313

4

Tỷ lệ thu hồi

%

82,42

85,66

87,75

87,54

88,07

·        Về công tác hoạt động khoa học công nghệ:

Trước khi Cty TTCO quyết định thực mỗi dự án lớn, CH TKTTCO đều giữ vai trò quan trọng, bởi đã đóng góp những ý kiến xây dựng, bổ sung, sửa đổi và đi đến lựa chọn phương án tối ưu cho các dự án cải tạo công nghệ. Nên khi các dự án được thực thi đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc tiết kiệm chi phí Sx, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đặc biệt góp phần nâng năng suất chung toàn công ty. Tiêu biểu các dự án:

Năm 2010:Cải tạo HT Cấp liệu ở Nm Tuyển than I“. Dự án hoàn thiện tạo đảm bảo cấp liệu ổn định,  tối ưu năng suất cho công nghệ sàng tuyển. Mềm dẻo cấp liệu vào 2 dây chuyền tuyển máy lắng và máng rửa nghiêng.

Trong năm 2011, các hội viên trong Chi hội Tuyển khoáng Cty TTCÔ đã đóng góp những ý tưởng sáng tạo hoàn thiện 2 phương án cải tạo công nghệ có tính chất quyết định trong việc nâng cao năng suất sàng tuyển và phù hợp với định hướng phát triển Sx lâu dài của Cty đó là phương án:

+ Cải tạo nâng năng suất pha trộn cám 6 ở NM Tuyển than 3

+ Đầu tư mở rộng Sx ở Px Tuyển than 3 giai đoạn 2012 -2015.

Năm 2012, công trình “Hoà nhập 2 hệ thống bùn nước sau tuyển lắng và sau tuyển máng rửa nghiêng ở Nm Tuyển than 1” đã tháo bỏ 14 quả xoáy lốc và nhiều ống, máng nên mặt bằng nhà máy được quy hoạch gọn gàng, vệ sinh công nghiệp được đảm bảo. Loại ra khỏi công nghệ 02 bơm tiết kiệm được điện năng và thiết bị.

Dự án: “Hệ thống chuyển than cục 5 và cám 1 ở nhà máy Tuyển than I” làm mềm dẻo và thanh thoát khâu tháo dỡ sản phẩm sau tuyển của nhà máy, tạo điều kiện cấp tăng năng suất than vào sàng tuyển.  Đâycũng là một công trình điển hình mà Chi hội Tuyển khoáng TTCO góp phần trong quá trình thực hiện.

Năm 2010, được sự quan tâm của Giám đốc & Công đoàn Cty đã chỉ đạo Chi hội Tuyển khoáng Công ty tổ chức hội thảo chuyên đề về: “Sử dụng nước trong các Nm Tuyển”. Trong hội thảo, nhiều ý kiến của các hội viên đã góp phần vào việc tận thu tối đa nước tuần hoàn trong công nghệ, tiết kiệm cung cấp nước cho xưởng tuyển…

Dự báo trong năm 2014, tình hình tiêu thụ than cục chưa được cải thiện, than cục tồn kho vẫn ở mức cao. Nhằm thống nhất được giải pháp tối ưu, đáp ứng được yêu cầu kho chứa để duy trì Sx trong thời gian tới, đồng thời nâng cao tỷ lệ thu hồi than cám chất lượng cao cho tiêu thụ. CH TK TTCO họp bàn biện pháp: Nâng cao tỷ lệ thu hồi than cám chất lượng cao & quy hoạch kho chứa để ổn định SX cho Nm Tuyển than 1, Tuyển than 2”.

Từ năm 2010-2014  các hội viên trong Chi hội  đã đề xuất và ứng dụng vào thực tế sản xuất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật  mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể trong công tác sàng tuyển chế biến than. Các sáng kiến của các hội viên  được Hội đồng tiến bộ kỹ thuật của Công ty đánh giá cao.Tiêu biểu là một số sáng kiến:

+ Đưa bùn đáy bể cô đặc Tuyển 1 vào Nm Xử lý bùn nước.

+ Đưa bã +15mm sàng khô vào pha trộn cục don 6A.

+ Hòa nhập HT Bùn nước Nm Tuyển than I.

+ Quy hoạch HT cấp liệu tầng 24 ở Nm Tuyển than 2

+ Lắp đặt hệ thống bán tự động lấy mẫu phân tích nhanh tại các nhà máy tuyển. Thao tác lấy mẫu nhẹ nhàng, đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng.

+ Tận dụng bể chuyển tiếp hiện có để kịp thời cấp bùn cho cả 2 nhà máy Xử lý bùn nước

+ Thu hồi nước tràn bề mặt tại mương Máng 5 và mương Cống đôi, bảo vệ môi trường biển. Giải quyết được vấn đề môi trường trong Sx than.

+ Thay đổi vị trí xả nước thải sau lọc ép từ hồ lắng tinh sang hồ GAP. nâng cao chất lượng nước tuần hoàn.

·        Về công tác tổ chức, đời sống xã hội:

Để tổ chức, chỉ đạo và điều hành các hoạt động của Chi hội. Chi hội đã cử ban lãnh đạo Chi Hội và đề ra quy chế hoạt động cho Chi hội.

Mỗi năm, số lượng tự nguyện đăng ký tham gia Chi hội ngày một tăng: Năm 2010, 2011 có 12 hội viên. Đến tháng 3/2015 tổng số đã có 30 hội viên. Chi hội đã  tổ chức thăm hỏi Hội viên ốm đau, thăm hỏi hiếu hỷ kịp thời và đúng quy định của Chi hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi hội đã tổ chức 3 lần cho các 100% Hội viên đi tham quan, nghỉ mát cuối tuần, tạo cơ hội tụ họp, gần gũi các Hội viên từ khắp các đơn vị trong Công ty.

Các Hội viên tự nguyện đóng góp hỗ trợ cho TW Hội tổ chức Hội thảo, đào tạo ngành Tuyển khoáng với số tiền 2 triệu đồng. 

II. Phương Hướng Nhiệm Vụ Nhiệm Kỳ 2015-2020:

- Duy trì đóng hội phí cho Chi hội, TW hội đầy đủ.

- Duy trì thăm hỏi, ốm đau, hiếu hỉ các Hội viên trong Chi hội. Duy trì tổ chức 1 năm 1 lần cho 100% Hội viên đi tham quan nghỉ cuối tuần. Cuối mỗi năm tổng kết quá trình thực hiện và đề ra phương hướng hoạt động Chi hội.

- Tuyên truyền mục tiêu hoạt động Chi hội để những người có chuyên môn, nghiệp vụ tuyển khoáng đăng ký tham gia nhập Chi hội để mở rộng lực lượng Hội viên.

- Đề xuất với Ban lãnh đạo đơn vị để đảm nhận nhận một số nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Chi hội nhằm nâng cao vai trò và có nguồn thu nhập để Chi hội hoạt động.

- Tạo điều kiện, khuyến khích các Hội viên đăng ký và thực hiện các giải pháp sáng tạo, khoa học kỹ thuật vào thực tế Sx.

- Duy trì tổ chức các buổi hội thảo nhằm tập trung trí tuệ của Chi hội vào việc đổi mới công nghệ nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD của Công ty.

- Chủ động liên lạc với TW Hội để nắm bắt thông tin kịp thời các hoạt động của TW Hội.

- Hướng dẫn một số hội viên trực tiếp Sx ít sử dụng vit tính, lập gmail để thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin của Chi hội qua mạng bằng điện thoại, vi tính.

 
Nguồn: Nguyễn Quang Hưng, vampro.vn 

Ý kiến đánh giá

Gửi ý kiến của bạn

Các bài viết khác

Thời tiết


Giá vàng

Loại Mua Bán
SJC 37.400 38.400
Nhẫn ép 35.400 36.400
ĐVT: tr.đ/lượng

Ngoại tệ

USD21,140
GBP33,796
HKD2,735
CHF23,189
JPY214.96
AUD20,199
CAD20,491
SGD17,065
EUR28,642
NZD17,814
Bat Thái Lan679
Krone Nauy3,546

Đăng ký nhận tin qua Email

Nhập chính xác email của bạn để nhận được bản tin từ chúng tôi !

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 49

Hôm nay : 1,614

Hôm qua :3,131

Tất cả : 1,632,943