Tôn vinh 51 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2015

20/10/2015 - Thứ Ba - 14:37 Lượt xem: 390

Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX , ngày 8/10/2015, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị “Thi đua yêu nước và Lễ tôn vinh Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu các Hội KHKT ngành toàn quốc thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2015”.

Tham dự hội nghị có bà Trần Thị Hà – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua, khen thưởng Trung ương; Ông Phạm Công Tạc - Thứ trưởng  Bộ Khoa học và Công nghệ; Ông Phan Văn Kiệm – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Ông Đặng Vũ Minh – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Ông Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam; Ông Phan Tùng Mậu – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Ông Nghiêm Vũ Khải – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Đại diện các bô ban ngành Trung ương và đại diện 51 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu thuộc các Hội ngành toàn quốc .

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Đặng Vũ Minh – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đánh giá cao những trí thức đã cống hiến các năm tháng tốt đẹp nhất của đời mình góp phần làm nên chiến thắng của đất nước, ý thức trách nhiệm đối với đất nước, dân tộc. Trong số những người được tôn vinh ngày hôm nay có những người đã có điều kiện được ra nước ngoài, sống và làm việc với điều kiện tốt hơn nhưng đã quyết định gắn bó số phận mình với đất nước. Ông cũng đánh giá các kết quả mà những người tôn vinh là những người đáng kính, đáng phục và đáng nể. Nhiều trí thức trước đây đã từng giữ những chức vụ khác nhau trong cơ quan của nhà nước, nay về hưu nhưng vẫn tiếp tục đóng góp sức lực của mình cho hoạt động hội.

Cũng tại hội nghị, bà Trần Thị Hà – Thứ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu Liên hiệp Hội Việt Nam cần tham gia nhiều hơn nữa về phong trào thi đua thi yêu nước và cần đưa khoa học & công nghệ để giúp cho nhân dân ứng dụng với khoa học, để đời sống của nhân dân ngày càng phát triển. Trong đó, phát triển công tác tuyên truyền phổ biến nhân rộng những điển hình, những nhà khoa học, nhà trí thức, Liện hiệp Hội Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa để từ đó phát triển mạnh trong cả nước. Ngoài ra, động viên khen thưởng thông qua phong trào nghiên cứu khoa học đối với các nhà khoa học vì các nhà khoa học thường chú trọng các hoạt động chuyên môn, say mê nghiên cứu, sáng tạo mà ít quan tâm đến các danh hiệu thi đua. Hướng tới Liên hiệp Hội Việt Nam cần có những quy chế về khen thưởng cho các nhà trí thức khoa học trong những sáng kiến khoa học.

hoi nghi thi dua 3

Bà Trần Thị Hà – Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng đoàn, Hội đồng Trung ương và Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã quan tâm, chỉ đạo hội thành viên tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập các văn bản, chỉ thị của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng bằng nhiều hình thức phù hợp.

hoi nghi thi dua 2

Ông Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Trong 5 năm qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã ban hành 2 văn bản, đó là xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật” ban hành kèm theo Quyết định số 680/QĐ-LHHVN ngày 11/11/2011 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam thay thế Quy định tạm thời số 682/LHH, để xét tặng cho các cá nhân có công lao đóng góp lâu dài hoặc hỗ trợ, giúp đỡ Liên hiệp Hội Việt Nam trong quá trình phát triển; Quy chế Thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 681/QĐ-LHHVN ngày 11/11/2011 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam nhằm tôn vinh, động viên khích lệ các tổ chức, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Đến tháng 12/2014, Liên hiệp Hội Việt Nam hoàn thành mục tiêu phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có 77 hội ngành toàn quốc và gần 400 tổ chức khoa học & công nghệ trực thuộc. Số hội viên tham gia trong các tổ chức thành viên thuộc Liên hiệp Hội tăng từ 1,8 triệu lên trên 2,8 triệu. Các tổ chức Đảng, đoàn thể thuộc Liên hiệp Hội tiếp tục được củng cố và phát triển. Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam có 52 chi bộ với trên 500 đảng viên. Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam được nâng cấp thành công đoàn cấp trên cơ sở bao gồm 15 công đoàn trực thuộc với gần 1000 đoàn viên. Đoàn thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh và thu hút thanh niên trí thức tham gia tổng số 11 chi đoàn cơ sở với gần 300 đoàn viên, thanh niên.

Về hoạt động chuyên môn, lần đầu tiên nội dung của “Phổ biến kiến thức” đã được đưa vào Luật Khoa học và Công nghệ sửa đổi (Điều 48 và khoản 8 Điều 50). Đây là những quy định có ý nghĩa hết sức quan trọng cho hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức của cả hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. Nhiều hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức được triển khai như thực hiện đề án Nâng cao năng lực quản lý báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam và Xây dựng cơ chế Phổ biến kiến thức Khoa học & Công nghệ của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Liên hiệp Hội là hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Thời gian qua, Liên hiệp Hội và các hội thành viên đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước, góp ý hàng trăm văn bản dự thảo nghị định, thông tư, quy định, quy chế, các đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch của Trung ương và địa phương. Hoạt động tư vấn, phản biển và giám định xã hội của hệ thống Liên hiệp Hội đã và đang trở thành một kênh thông tin quan trọng, đáng tin cậy giúp Đảng và Nhà nước xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

hoi nghi thi dua 4

Trao Bằng khen và trao Cúp cho 51 trí thức tiêu biểu năm 2015

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, từ năm 2011 đến nay, các hội thành viên và tổ chức Khoa học & Công nghệ trực thuộc đã đấu thầu thành công 12 nhiệm vụ cấp Nhà nước gồm các đề tài độc lập, dự án sản xuất thử nghiệm, đề tài nghiên cứu cơ bản và nghị định thư cấp Nhà nước. Triển khai trên 300 đề tài Khoa học và Công nghệ từ cấp bộ đến cấp tỉnh/ngành và từ các tổ chức phi chính phủ với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đổng.

Về hoạt động hợp tác quốc tế, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức ký kết các thỏa thuận hợp tác, phối hợp hoạt động với Ban Kinh tế Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Pháp luật, Viện nghiên cứu lập pháp của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục lâm nghiệp, UBND tỉnh Bắc Giang, Trường Đại học Thăng Long để thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội.

Ngoài ra, thời gian qua, các tổ chức thuộc Liên hiệp Hội đã tiếp đón 547 đoàn vào, tổ chức 179 đoàn ra, tổ chức 129 hội nghị quốc tế và tiếp nhận triển khai 581 dự án với tổng giá trị xấp xỉ 50 triệu USD từ nguồn viện trợ nước ngoài, trong đó phần lớn tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế, y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, giải quyết các vấn đề xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu trợ và phòng chống thiên tai.

Từ những hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp gắn với công tác thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, xuất sắc, đã được các cấp có thẩm quyền ghi nhận, khen thưởng.

Trong 5 năm qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân cán bộ, hội viên trong hội ngành toàn quốc. Một số tập thể, cá nhân có thành tích hoạt động xuất sắc đã được hội thành viên đề nghị và được Nhà nước tặng huân chương, huy chương và các hình thức khen thưởng cao quý khác.

Nhờ có phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã góp phần tạo mối liên kết, thúc đẩy mạnh mẽ hơn công tác tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam và là động lực thúc đẩy hoạt động hội phát triển bền vững. Hoạt động giải thưởng, hội thi, cuộc thi ở cấp tỉnh, thành phố và cấp quốc gia đã được tổ chức ngày càng quy mô, nền nếp hơn. Số công trình, đề tài, giải pháp tham gia nhiều hơn và chất lượng ngày càng tốt hơn.

Nhân dịp này, Liên hiệp Hội Việt Nam đã trao tặng Bằng khen và trao Cúp “Trí thức Khoa học & Công nghệ tiêu biểu năm 2015” cho 51 trí thức khoa học và công nghệ đã đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm qua.                        

 

Nguồn: Hồng Thanh, vusta.vn

Ý kiến đánh giá

Gửi ý kiến của bạn

Các bài viết khác

Thời tiết


Giá vàng

Loại Mua Bán
SJC 37.400 38.400
Nhẫn ép 35.400 36.400
ĐVT: tr.đ/lượng

Ngoại tệ

USD21,140
GBP33,796
HKD2,735
CHF23,189
JPY214.96
AUD20,199
CAD20,491
SGD17,065
EUR28,642
NZD17,814
Bat Thái Lan679
Krone Nauy3,546

Đăng ký nhận tin qua Email

Nhập chính xác email của bạn để nhận được bản tin từ chúng tôi !

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 80

Hôm nay : 1,113

Hôm qua :2,984

Tất cả : 1,632,939