Bắc Giang: Doanh nghiệp nước ngoài làm dự án, tài nguyên khoáng sản bị đào bán trái phép!

11/01/2018 - Thứ Năm - 09:38 Lượt xem: 245

Công ty TNHH Lian Tech Việt Nam đã được UBND tỉnh Bắc Giang cho phép thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại thôn Vân Lư, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng. Trong khi dự án này được thực hiện, tài nguyên đất sét đã bị khai thác trái pháp luật. Công ty cổ phần gạch ngói Thạch Bàn là một trong những nơi tiêu thụ nguồn tài nguyên này.

Thực hiện công văn số 4537/BND-TN ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc kiểm tra, xác minh nội dung báo chí nêu về khai thác đất tại xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Phòng TNMT huyện Yên Dũng, UBND xã Yên Lư kiểm tra thực địa và xem xét hồ sơ liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển đất của Công ty TNHH Lian Tech Việt Nam tại khu vực nêu trên.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra ngày 26/12/2017, ngày 29/12 Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang đã có văn bản số 2881/TNMT-TNKS báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, Công ty TNHH Lian Tech Việt Nam đã được UBND tỉnh Bắc Giang cho phép thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại thôn Vân Lư, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng – thuộc lô CN7, Quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị-công nghiệp Nham Sơn-Yên Lư với diện tích đất 25.000m2, công suất 450.000 sản phẩm/năm, thời hạn 40 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư (theo Quyết định chủ trương đầu tư số 689/QĐ-UBND ngày 30/11/2015).

Doanh nghiệp đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án trên với diện tích 24.656,8m2, thời hạn đến ngày 30/11/2055 (theo Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 09/3/2017), được Sơe Xây dựng tỉnh Bắc Giang cấp giấy phép xây dựng số 2036/GPXD ngày 05/10/2017, UBND huyện Yên Dũng cấp Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường số 121/GXN ngày 30/8/2017.

 Hiện trường vụ khai thác đất trái phép của Công ty TNHH Lian Tech Việt Nam và đơn vị thi công tại thôn Vân Lư, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng.

Hiện trường vụ khai thác đất trái phép của Công ty TNHH Lian Tech Việt Nam và đơn vị thi công tại thôn Vân Lư, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng.

Ngày 21/6/2017, Công ty TNHH Lian Tech Việt Nam đã ký hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty TNHH xây dựng và thương mại 198 về việc thi công hạng mục san nền, tường chắn đất, tường rào thuộc gói thầu xây dựng Nhà máy Lian Tech Việt Nam. Sau đó Công ty 198 lại thuê Công ty TNHH xây dựng Đăng Dương thi công bóc tách đất màu, san lấp mặt bằng khu vực dự án trên.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Công ty Đăng Dương đã tiến hành khai thác, vận chuyển đất (khoảng 500m3) ra khỏi khu vực dự án (bắt đầu từ ngày 22/10/2017), trong đó: một phần đến Nhà máy gạch Thạch Bàn của Công ty cổ phần gạch ngói Thạch Bàn để làm nguyên liệu sản xuất gạch và một phần tập kết tại bờ sông Cầu, thôn Đông Hương, xã Nham Sơn (cạnh cầu Yên Dũng) để vận chuyển đi nơi khác.

Ngày 24/10/2017, Phòng TN&MT huyện Yên Dũng đã phối hợp với UBND xã Yên Lư kiểm tra và yêu cầu đơn vị thi công (Công ty Đăng Dương) chấm dứt hoạt động vận chuyển đất ra ngoài khi chưa được phép theo quy định (tại báo cáo số 69/TNMT-KS ngày 26/10/2017); giao UBND xã Yên Lư thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định. Trường hợp để xảy ra tái phạm việc khai thác, vận chuyển trái phép đất trên địa bàn thì Chủ tịch UBND xã Yên Lư phải chịu trách nhiệm kiểm điểm trước Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng. Đồng thời, ngày 26/10 Công ty 198 đã chấm dứt hợp đồng với Công ty Đăng Dương và tự thực hiện thi công theo hợp đồng đã ký kết với Công ty TNHH Lian Tech Việt Nam.

Ngày 21/12, Phòng TNMT huyện Yên Dũng đã phối hợp với UBND xã Yên Lư kiểm tra thực tế hoạt động khai thác, vận chuyển đất của Công ty 198 tại khu đất xây dựng Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử thuộc Công ty TNHH Lian Tech Việt Nam; kết quả cho thấy khu vực trên đã san phủ bằng lớp đất đồi được khoảng 1,0ha, khối lượng đất (dưới lớp đất màu) đã vận chuyển đi nơi khác khoảng 6.000m3 (diện tích khai thác 1,0ha, độ sâu khai thác bình quân 0,6m), thời điểm này Công ty 198 đã dừng hoạt động vận chuyển đất đi nơi khác và đang tiến hành thi công xây dựng hạng mục móng nhà xưởng.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, UBND huyện Yên Dũng đã ban hành quyết định số 7187/QĐ-XPVPHC ngày 25/12/2017 xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty 198 với số tiền phạt 90 triệu đồng, đồng thời truy thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với khối lượng đất vận chuyển đi (6000m3) làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói với tổng số tiền là 140.520.000 đồng và yêu cầu chấm dứt việc vận chuyển đất đi khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định (đến nay, Công ty 198 chưa chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính theo quyết định trên).

 Sở TN&MT đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với Chủ tịch UBND xã Yên Lư.

Sở TN&MT đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với Chủ tịch UBND xã Yên Lư.

Từ những kết quả nêu trên, Sở TN&MT Bắc Giang đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang:

Yêu cầu Công ty TNHH Lian Tech Việt Nam và đơn vị thi công chấm dứt ngay hoạt động khai thác, vận chuyển đất trái phép ra khỏi khu đất thực hiện dự án xây dựng Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại thôn Vân Lư, xã Yên Lư;

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng có trách nhiệm: Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với Chủ tịch UBND xã Yên Lư trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản vì đã để khai thác, vận chuyển đất sét trái phép kéo dài tại khu đất thực hiện dự án của Công ty TNHH Lian Tech Việt Nam tại thôn Vân Lư mà không kịp thời phát hiện, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc không kịp thời báo cáo cấp trên để xử lý theo quy định (mặc dù trước đó Phòng TNMT huyện Yên Dũng đã kiểm tra và yêu cầu Chủ tịch UBND xã Yên Lư phải thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm theo quy định), chưa thực hiện đúng theo Công văn số 1597/UBND-TN ngày 17/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Kết quả thực hiện, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở TNMT) trước ngày 10/01 để theo dõi.

Sở TNMT cũng đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo phòng TNMT huyện Yên Dũng, Công an huyện Yên Dũng phối hợp với UBND xã Yên Lư tăng cường giám sát, kiểm tra việc chấp hành của Công ty TNHH Lian Tech Việt Nam và đơn vị thi công theo nội dung yêu cầu nêu trên và đôn đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại 198 thực hiện việc nộp phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 7187/QĐ-XPVPHC ngày 25/12/2017.

Trường hợp để tái diễn hoạt động khai thác, vận chuyển đất trái phép taị khu vực thôn Vân Lư, xã Yên Lư thì Chủ tịch UBNd huyện Yên Dũng phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh theo điểm đ khoản 2 Điều 17 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản năm 2010.

Cùng đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố xử lý nghiêm các trường hợp xe chở khoáng sản quá khổ, quá tải trên địa bàn quản lý. Nếu để hoạt động khai thác, vận chuyển đất trái phép trên địa bàn kéo dài mà không kiểm tra, xử lý thì Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tỉnh.

Nguồn: Anh Thế-Ngọc hân/dantri.com.vn

Ý kiến đánh giá

Gửi ý kiến của bạn

Thời tiết


Giá vàng

Loại Mua Bán
SJC 37.400 38.400
Nhẫn ép 35.400 36.400
ĐVT: tr.đ/lượng

Ngoại tệ

USD21,140
GBP33,796
HKD2,735
CHF23,189
JPY214.96
AUD20,199
CAD20,491
SGD17,065
EUR28,642
NZD17,814
Bat Thái Lan679
Krone Nauy3,546

Đăng ký nhận tin qua Email

Nhập chính xác email của bạn để nhận được bản tin từ chúng tôi !

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 62

Hôm nay : 1,708

Hôm qua :3,131

Tất cả : 1,632,943