Quy chế Khen thưởng - Kỷ luật

09/01/2014 - Thứ Năm - 14:25 Lượt xem: 812

Ngày 25/12/2013, Hội Tuyển khoáng VN đã ban hành Quy chế Khen thưởng - Kỷ luật theo quyết định số 105/13/QĐ HTKVN

HỘI TUYỂN KHOÁNG VIỆT NAM

Số: 105/13/QĐ HTKVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Hà Nội, ngày 25  tháng 12 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế Khen thưởng Kỷ luật của Hội

 

 

CHỦ TỊCH HỘI TUYỂN KHOÁNG VIỆT NAM

 

– Căn cứ Quyết định số 18/2005/QĐ-BNV ngày 21 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Tuyển khoáng Việt Nam.

– Căn cứ Quyết định số 1323/QĐ-BNV ngày 18/11/2010 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ sửa đổi Hội Tuyển khoáng Việt Nam.

– Căn cứ vào Nghị quyết của Hội nghị BCH TW Hội Tuyển khoáng Việt Nam kỳ 7/IV, họp ngày 04/8/2013 tại Hà Nội.

Xét đề nghị của Tiểu ban biên soạn Quy chế và ông Chánh Văn phòng Hội Tuyển khoáng Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay ban hành Quy chế Khen thưởng, Kỷ luật của Hội Tuyển khoáng Việt Nam.

Điều 2: Bản Quy chế gồm 05 Chương và 32 Điều, có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Các Hội viên, Cán bộ và Tổ chức thuộc Hội Tuyển khoáng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                             

- Các Ủy viên BCH TW

- Các Chi Hội

- Các tổ chức của Hội

- Lưu VP

 

TM. BCH TW Hội

Chủ tịch

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Đức Quý

 

 Quy chế Khen thưởng Kỷ luật

 
Nguồn: Văn phòng Hội 

Ý kiến đánh giá

Gửi ý kiến của bạn

Thời tiết


Giá vàng

Loại Mua Bán
SJC 37.400 38.400
Nhẫn ép 35.400 36.400
ĐVT: tr.đ/lượng

Ngoại tệ

USD21,140
GBP33,796
HKD2,735
CHF23,189
JPY214.96
AUD20,199
CAD20,491
SGD17,065
EUR28,642
NZD17,814
Bat Thái Lan679
Krone Nauy3,546

Đăng ký nhận tin qua Email

Nhập chính xác email của bạn để nhận được bản tin từ chúng tôi !

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 61

Hôm nay : 1,199

Hôm qua :2,038

Tất cả : 1,633,026