Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học

20/01/2014 - Thứ Hai - 17:33 Lượt xem: 1052

HỘI TUYỂN KHOÁNG VIỆT NAM

Số: 61/11/QĐ HTKVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

V/v: QĐ ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học

Hà Nội, ngày 23  tháng 09 năm 2011

 

 

CHỦ TỊCH HỘI TUYỂN KHOÁNG VIỆT NAM

 

- Căn cứ Quyết định số 18/2005/QĐ-BNV ngày 21 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Tuyển khoáng Việt Nam.

- Căn cứ Quyết định số 1323/QĐ-BNV ngày 18/11/2010 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ sửa đổi Hội Tuyển khoáng Việt Nam.

- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội nghị BCH TW Hội Tuyển khoáng Việt Nam kỳ 3/IV họp ngày 25/06/2011 tại Hà Nội.

Xét đề nghị của Tiểu ban biên soạn Quy chế và ông Chánh Văn phòng Hội Tuyển khoáng Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng Khoa học thuộc Hội Tuyển khoáng Việt Nam.

Điều 2: Bản Quy chế gồm 07 điều, có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Các hội viên, các cán bộ và tổ chức thuộc Hội Tuyển khoáng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Các Ủy viên BCH TW           

- Các Chi hội

- Các tổ chức của Hội

- Các Ủy viên Hội đồng

- Lưu VP 

TM. BCH TW Hội

Chủ tịch

(Đã ký)

 

  

TS. Nguyễn Đức Quý

 

Xem chi tiết Quy chế Họat động Hội đồng Khoa học tại đây
 
Nguồn: Vampro.vn 
 

Ý kiến đánh giá

Gửi ý kiến của bạn

Thời tiết


Giá vàng

Loại Mua Bán
SJC 37.400 38.400
Nhẫn ép 35.400 36.400
ĐVT: tr.đ/lượng

Ngoại tệ

USD21,140
GBP33,796
HKD2,735
CHF23,189
JPY214.96
AUD20,199
CAD20,491
SGD17,065
EUR28,642
NZD17,814
Bat Thái Lan679
Krone Nauy3,546

Đăng ký nhận tin qua Email

Nhập chính xác email của bạn để nhận được bản tin từ chúng tôi !

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 22

Hôm nay : 3,067

Hôm qua :3,936

Tất cả : 1,633,092