Quyết định ban hành quy chế mới về hoạt động của Trung Tâm KHCN chế biến và sử dụng khoáng sản.

04/04/2014 - Thứ Sáu - 16:34 Lượt xem: 1007

Bản Quy chế gồm 10 điều. Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01/4/2014 và được thay thế cho Quy chế do Giám đốc Trung tâm đã ban hành ngày 15/1/2009

HỘI TUYỂN KHOÁNG VIỆT NAM

Số: 112/14/QĐ HTKVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

V/v: QĐ ban hành Quy chế hoạt động  của Trung tâm KHCN Chế biến & Sử dụng khoáng sản sửa đổi

Hà Nội, ngày 28  tháng 3 năm 2014

 

CHỦ TỊCH HỘI TUYỂN KHOÁNG VIỆT NAM

 

–  Căn cứ Quyết định số 18/2005/QĐ-BNV ngày 21 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Tuyển khoáng Việt Nam,

–  Căn cứ Quyết định số 1323/QĐ-BNV ngày 18/11/2010 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ sửa đổi Hội Tuyển khoáng Việt Nam,

– Căn cứ vào bản Quy chế hoạt động của Trung tâm KHCN Chế biến và Sử dụng khoáng sản (Trung tâm) ban hành theo Quyết định số 06-06/QĐ-HTKVN ngày 08/04/2006 và Quyết định 01/2009-QĐ HTKVN Điều chỉnh bổ sung lần 1–2009 ngày 15/01/2009 của Hội Tuyển khoáng Việt Nam,

– Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của Trung tâm. Xét đề nghị của Tiểu ban biên soạn Quy chế và ông Chánh Văn phòng Hội Tuyển khoáng Việt Nam,

– Theo nghị quyết Hội nghị ban Thường vụ Hội TKVN kỳ 12/IV ngày 22/3/2014.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm KHCN Chế biến và Sử dụng khoáng sản sửa đổi.

Điều 2: Bản Quy chế gồm 10 điều. Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01/4/2014 và được thay thế cho  Quy chế do Giám đốc Trung tâm đã ban hành ngày 15/1/2009

Điều 3: Các ông Giám đốc Trung tâm, Chánh Văn phòng và đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

    
Nơi nhận:                                                                                                    TM. BCH TW Hội

- Trung tâm                                                                                             Chủ tịch                     

- Các Ủy viên BCH TW                                                                                Đã ký

- Các Chi Hội                                                                                                

- Lưu VP                                                                                         TS. Nguyễn Đức Quý

 
 
Xem chi tiết tại đây:
 
Nguồn: Vampro.vn 

Ý kiến đánh giá

Gửi ý kiến của bạn

Thời tiết


Giá vàng

Loại Mua Bán
SJC 37.400 38.400
Nhẫn ép 35.400 36.400
ĐVT: tr.đ/lượng

Ngoại tệ

USD21,140
GBP33,796
HKD2,735
CHF23,189
JPY214.96
AUD20,199
CAD20,491
SGD17,065
EUR28,642
NZD17,814
Bat Thái Lan679
Krone Nauy3,546

Đăng ký nhận tin qua Email

Nhập chính xác email của bạn để nhận được bản tin từ chúng tôi !

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 61

Hôm nay : 1,187

Hôm qua :2,038

Tất cả : 1,633,026