Đặc điểm thành phần vật chất quặng magnesit khu vực tây Kon Queng, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

20/03/2015 - Thứ Sáu - 16:16 Lượt xem: 1162

Magnesit là loại khoáng sản cần cho nhiều lĩnh vực công nghiệp. Từ magnesit có thể chế biến các hóa chất tinh khiết như MgO, MgCO3, Mg(OH)2, MgSO4. Các hợp chất này là những nguyên liệu quan trọng sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác như: nguyên liệu sản xuất gạch chịu lửa kiềm tính, xi măng mác cao P700, đá mài, thiết bị gia nhiệt bằng điện; sản xuất cao su chịu nhiệt; hóa dược v.v....

Xem chi tiết tại đây:
 
Nguồn: Tuyển tập báo cáo Hội nghị Tuyển khoáng toàn quốc lần IV