HOẠT ĐỘNG KHCN CỦA HỘI TUYỂN KHOÁNG VIỆT NAM

08/10/2018 - Thứ Hai - 23:07 Lượt xem: 272

Hội Tuyển khoáng Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện tập hợp được đông đảo cán bộ KHKT hoạt động trong các ngành có liên quan đến chế biến và sử dụng khoáng sản (bao gồm các hội viên đương nhiệm và hội viên đã nghỉ công tác) - Nhiều hội viên có trình độ học vấn, có kinh nghiệm kỹ năng, nhiệt tình tâm huyết với nghề đã tham gia giải quyết được nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến KHCN về chế biến và sử dụng khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Chi tiết xem tại đây
Nguồn: vampro.vn