Thông báo gửi Bài cho website vampro.vn

17/03/2014 - Thứ Hai - 17:13 Lượt xem: 1419

Để có thể dần khôi phục và tiếp tục công bố các bài viết trên website vampro.vn của Hội Tuyển khoáng Việt Nam. Để nghị các hội viên và công tác viên của Hội TKVN gửi các bài viết có liên quan đến chế biến, sử dụng khoáng sản và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững tài nguyên khoáng sản.

Bài viết theo quy định của các bài báo kĩ thuật thông thường và gửi về địa chỉ sau:

                             Email:     vamprovn3412@gmail.com

                             Liên hệ :  Nguyễn Văn Trọng              D Đ: 0985334787
 
                                                                                                                   Ban quản trị website vampro.vn