NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ KHAI THÁC TUYỂN QUẶNG TITAN-ZIRCON SA KHOÁNG TRONG TẦNG CÁT ĐỎ KHU VỰC LƯƠNG SƠN I, TỈNH BÌNH THUẬN

21/02/2020 - Thứ Sáu - 15:40 Lượt xem: 609

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu lựa chọn công nghệ khai thác và tuyển quặng titan-zircon san khoáng trong tầng cát đỏ khu vực Lương Sơn I, tỉnh Bình Thuận. Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được công nghệ khai thác quặng bằng tàu cuốc kết hợp với máy xúc gàu treo, tuyển thu hồi quặng tinh thô bằng thiết bị vít xoắn, công tác tuyển thô được gắn liền đồng bộ với công tác khai thác

ThS. Nguyễn Văn Minh, TS. Lê Công Cường, KS. Nguyễn Thu Hồng và nnk - Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Chi tiết vui lòng xem Tại đây
Nguồn: Tuyển tập Hội nghị KHCN Tuyển khoáng toàn quốc lần thứ V