NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ TUYỂN ĐẤT ĐÁ LẪN THAN Ở MỘT SỐ MỎ THAN VÙNG QUẢNG NINH

21/02/2020 - Thứ Sáu - 16:07 Lượt xem: 923

Đất đá lẫn than là một phần sản phẩm kèm theo của quá trình khai thác mỏ và chế biến sàng tuyển tại mỏ. Loại đất đá lẫn than này thường được đổ ra các “bãi thải tạm”, vì chưa đủ tiêu chuẩn đổ thải, nhưng nếu doanh nghiệp đưa đi tuyển dễ bị thua lỗ trong sản xuất. Dựa trên kết quả khảo sát nghiên cứu tính chất của đất đá lẫn than ở một số mỏ vùng Quảng Ninh, Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã tiến hành lấy mẫu than ở các mỏ gồm: Mỏ than Núi Béo; Cọc Sáu và Khe Sim. Sau đó tiến hành thí nghiệm tuyển các mẫu này trên những thiết bị tuyển có hiệu quả tuyển cao, nhưng có vốn đầu tư và chi phí sản xuất thấp, như: máy lắng lưới chuyển động bán công nghiệp, máy tuyển tầng sôi và tuyển nổi. Các sản phẩm tuyển thu được gồm than sạch có độ tro nằm trong tiêu chuẩn chất lượng than TCVN loại cám 6a than dễ tiêu thụ và đá thải có độ tro trên 80% đáp ứng tiêu chuẩn đổ thải. Kết quả nghiên cứu cho thấy viêc áp dụng các thiết bị tuyển mới cho phép tận thu được một lượng than sạch đáng kể (từ 30 - 50 %) trong đất đá lẫn than, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời vẫn đảm bảo cho các đơn vị sản xuất kinh doanh than có hiệu quả kinh tế.

PGSTS. Nhữ Thị Kim Dung; TS. Phạm Hữu Giang; PGSTS. Phạm Văn Luận

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Chi tiết xem Tại đây
Nguồn: Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHCN Tuyển khoáng toàn quốc lần thứ V