Quảng Ninh: Quản lý khoáng sản chặt chẽ hơn trong năm 2018

06/02/2018 - Thứ Ba - 10:41 Lượt xem: 218

Khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản than, là nguồn lực quan trọng để Quảng Ninh phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2018, Quảng Ninh tiếp tục tập trung vào quản lý và khai thác hiệu quả nguồn lực này.

 
Khai thác than ở Quảng Ninh (ảnh: Báo Quảng Ninh) 

  Chuyển biến tích cực trong quản lý khoáng sản

  Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, Quảng Ninh là tỉnh có các loại hình khoáng sản tương đối đa dạng (hiện có 33 loại khoáng sản được ghi nhận trên địa bàn tỉnh), trong đó than đá là khoáng sản điển hình với tổng trữ lượng và tài nguyên là 6.287.077 triệu tấn . Sau than là nhóm khoáng sản vật liệu xây dựng gồm khoáng sản nguyên liệu xi măng (đá vôi, sét xi măng) và khoáng sản nguyên liệu sản xuất gạch ngói (đá vôi, sét, cát, sỏi xây dựng, cát san lấp). Ngoài ra có Antimon, nước khoáng nóng, khoáng uống là những khoáng sản có giá trị công nghiệp. Do đó việc cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh được hết sức chú trọng.

  Hiện tại có 75 Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của UNND Tỉnh còn hiệu lực; tổng sản lượng khai thác năm 2017: đá vôi khoảng 3.790.380 m3; sét gạch ngói 1.628.500 m3; cát làm VLXD 28.000 m3. Ước thực hiện năm 2018: đá vôi: 4.000.000 m3; sét gạch ngói: 2.000.000 m3; cát làm VLXD: 50.000 m3. Công nghệ khai thác lộ thiên.

  Ông Long đánh giá, trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường, khoáng sản trên địa bàn thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Hoạt động khoáng sản về cơ bản đã từng bước được chấn chỉnh, đi vào nề nếp, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quản lý thuộc thẩm quyền để chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện, đặc biệt trong việc kiểm tra, xử lý, ngăn chặn các hoạt động khoáng sản trái phép; chỉ đạo các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.

  Ngoài ra, tỉnh luôn tích cực trong công tác tham mưu, đề xuất Bộ TN&MT hướng dẫn các vướng mắc trong thi hành Luật Khoáng sản như: khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tham gia ý kiến góp ý và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật... Đến nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản của Tỉnh đã cơ bản hoàn thiện, cụ thể hóa, phục vụ ngày càng hiệu quả cho công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

  Cần được ủy quyền để quản lý khoáng sản chặt chẽ hơn

  Để quản lý tài nguyên khoáng sản chặt chẽ, hiệu quả hơn, ông Nguyễn Đức Long đề nghị Bộ TN&MT tiếp tục quan tâm, nghiên cứu việc phân cấp, ủy quyền cho tỉnh ở một số lĩnh vực địa chất, khoáng sản. Cụ thể, Bộ TN&MT ủy quyền cho UBND tỉnh được giải quyết việc Cấp giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ; giải quyết việc phê duyệt, tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ; phân cấp giải quyết việc gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ.

  Song song với đó, tỉnh triển khai Đề án đảm bảo môi trường cấp bách ngành than; kiểm soát lĩnh vực hoạt động khoáng sản, quản lý chất lượng công trình, hoạt động vật liệu nổ công nghiệp đối với các đơn vị khai thác than.  Tiếp tục tập trung triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/01/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than trái phép. Đôn đốc ngành Than đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Đề án/Kế hoạch theo chỉ đạo của UBND Tỉnh và bám sát Bộ TN&MT đẩy nhanh tiến độ cấp phép hoạt động khoáng sản than, giải quyết các hồ sơ đóng cửa mỏ than trên địa bàn tỉnh.

  Nguồn: Phạm Thu Hà/ monre.gov.vn