Giới thiệu sách mới: " Bảo vệ môi trường và Phát triển bền vững Tài nguyên Khoáng sản"

16/07/2015 - Thứ Năm - 09:17 Lượt xem: 3900

Bảo vệ môi trường và Phát triển bền vững Tài nguyên Khoáng sản

Hiện Văn phòng Hội Tuyển khoáng Việt Nam xin giới thiệu sách mới về " Bảo vệ môi trường và Phát triển bền vững Tài nguyên Khoáng sản" - Tác giả TS. Ngyễn Đức Quý - NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Hà Nội năm 2015. 
Tài liệu này có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cá nhân và tổ chức quản lý, đào tạo, nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ, các cơ sở sản xuất - kinh doanh và sinh viên, nghiên cứu sinh đang hoạt động hay học tập có liên quan đến bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tài nguyên khoáng sản
Xem chi tiết tại đây
Các cá nhân và đơn vị có nhu cầu mua sách xin liên hệ: Nguyễn Thị Huyền Trang (0973537425)
Văn phòng Hội TKVN