Tài liệu chuyên ngành
Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tài nguyên khoáng sản

Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tài nguyên khoáng sản

Nguyễn Đức Quý. Bảo vệ môi trường và Phát triển bền vững tài nguyên khoáng sản. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội 2015, 498 trang, 74 bảng và 42 hình.

Ứng dụng tuyển nổi trong các lĩnh vực ngoài khoáng sản

Ứng dụng tuyển nổi trong các lĩnh vực ngoài khoáng sản

Phương pháp tuyển nổi đuợc sử dụng rộng rãi để chế biến và làm giầu các loại khoáng sản. Tuyển nổi còn được sử dụng để xử lý nước thải, thu hồi các ion, phân tách các laọi nhựa tái chế và khử mực in khi tái chế giấy.

Giáo dục và đào tạo trong ngành công nghiệp khoáng sản

Giáo dục và đào tạo trong ngành công nghiệp khoáng sản

Giới thiệu một số bài viết về đạo tạo nguồn nhân lực ngành chế biến khoáng sản, đuợc công bố tại Hội nghị quốc tế về chế biến khoáng sản lần thứ XXVI (IMPC 2012) từ 24 - 28 /9/2012, tại New Delhi, Ấn Độ

Tóm tắt Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuyển khoáng Toàn quốc lần III (phần V)

Phần V 5. TÁI CHẾ, SỬ DỤNG PHỂ THẢI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tóm tắt Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuyển khoáng Toàn quốc lần III (phần III)

Phần III 3. CHẾ BIẾN, SỬ DỤNG KHOÁNG CHẤT CÔNG NGHIỆP VÀ KHOÁNG SẢN PHI KIM

Tóm tắt Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuyển khoáng Toàn quốc lần III (Phần II)

Phần II 2. CHẾ BIẾN, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN KIM LOẠI VÀ QUÝ HIẾM LITI (LI) - CÁC ỨNG DỤNG, TÌNH HÌNH KHAI THÁC, CHẾ BIẾN TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRIỂN VỌNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN LITI Ở VIỆT NAM

Tóm tắt Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuyển khoáng Toàn quốc lần III (Phần I)

Ứng Dụng tiến bộ KHCN chế biến và sử dụng Khoáng sản góp phần phát triển bền vững Tài nguyên Khoáng sản Việt nam

Thời tiết
12°C
Thống kê
97
207
370
10,253,246
Đăng ký nhận tin qua Email
Vui lòng nhập chính xác email của bạn để nhận được bản tin từ chúng tôi !
Liên kết website
Giá vàng
Đơn vị Mua vào Bán ra
DOJI 76.850 78.850
SJC 64.650 65.850
Đối tác