Văn bản và Quy chế của Hội
Thông báo kết quả họp Ban Thường vụ kỳ họp thứ 9 nhiệm kỳ III

Thông báo kết quả họp Ban Thường vụ kỳ họp thứ 9 nhiệm kỳ III

Hội nghị Ban Thường vụ Hội TKVN kỳ 9/III đã được tổ chức tại văn phòng Hội Tuyển khoáng Việt Nam ngày 20/04/2018

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 nhiệm kỳ III

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 nhiệm kỳ III

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 nhiệm kỳ III

Thông báo kết quả họp Ban Thường vụ Hội Tuyển khoáng Việt Nam lần thứ 5/III

Thông báo kết quả họp Ban Thường vụ Hội Tuyển khoáng Việt Nam lần thứ 5/III

Thông báo kết quả họp Ban Thường vụ Hội Tuyển khoáng Việt Nam lần thứ 5/III

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 3 nhiệm kỳ III

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 3 nhiệm kỳ III

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 3 nhiệm kỳ III họp vào ngày 06 tháng 8 năm 2016.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III - Hội Tuyển khoáng Việt Nam Nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III - Hội Tuyển khoáng Việt Nam Nhiệm kỳ 2015 – 2020

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận Hội nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III - Hội Tuyển khoáng Việt Nam Nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thông qua Nghị quyết Đại hội. Xem chi tiết dưới đây:

Báo cáo  Tổng kết hoạt động của hội tuyển khoáng việt nam  khóa ii (nhiệm kỳ 2010-2015) và phương hướng nhiệm vụ khóa III ( nhiệm kỳ 2015-2020)

Báo cáo Tổng kết hoạt động của hội tuyển khoáng việt nam khóa ii (nhiệm kỳ 2010-2015) và phương hướng nhiệm vụ khóa III ( nhiệm kỳ 2015-2020)

Thay mặt BCH TW Hội, chúng tôi xin báo cáo tình hình hoạt động của Hội Tuyển khoáng Việt Nam trong nhiệm kỳ II và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III

Nghị quyết Hội nghị BCH Hội tuyển khoáng Việt Nam phiên họp thứ 9 nhiệm ky

Nghị quyết Hội nghị BCH Hội tuyển khoáng Việt Nam phiên họp thứ 9 nhiệm ky

Ngày 27/7/2014 Hội nghị BCH Hội tuyển khoáng Việt Nam đã họp phiên thứ 9 nhiệm kỳ IV tại Hà Nội. Ông Nguyễn Minh Đương Quyền Chủ tịch Hội chủ trì Hội Nghị. Tham dự Hội nghị có 38 uỷ viên BCHTW Hội và một số Chi Hội Truởng tham gia

Quyết định ban hành quy chế mới về hoạt động của Trung Tâm KHCN chế biến và sử dụng khoáng sản.

Quyết định ban hành quy chế mới về hoạt động của Trung Tâm KHCN chế biến và sử dụng khoáng sản.

Bản Quy chế gồm 10 điều. Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01/4/2014 và được thay thế cho Quy chế do Giám đốc Trung tâm đã ban hành ngày 15/1/2009

Quyết định thành lập Hội đồng KHCN thuộc Hội TKVN

Quyết định thành lập Hội đồng KHCN thuộc Hội TKVN

Hội đồng KHCN Tuyển khoáng gồm 21 Ủy viên có trình độ và kinh nghiệm nhất định về chế biến và sử dụng khoáng sản đã và đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan nghiên cứu-thiết kế, các Trường đại học và các doanh nghiệp quản lý kỹ thuật và sản xuất kinh doanh

Quy chế hoạt động Tài chính của Hội

Quy chế hoạt động Tài chính của Hội

Ban hành theo quyết định số 62/11/QĐ HTKVN ngày 23 tháng 09 năm 2011

Quy chế hoạt động Văn phòng Hội TKVN

Quy chế hoạt động Văn phòng Hội TKVN

Ban hành theo quyết định số: 60/11/QĐ HTKVN ngày 23 tháng 09 năm 2011

 Quy chế Họat động Hội

Quy chế Họat động Hội

Quy chế này quy định chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của các cơ quan – tổ chức và các chức danh chủ chốt thuộc Hội Tuyển khoáng Việt Nam.

Quy chế Khen thưởng - Kỷ luật

Quy chế Khen thưởng - Kỷ luật

Ngày 25/12/2013, Hội Tuyển khoáng VN đã ban hành Quy chế Khen thưởng - Kỷ luật theo quyết định số 105/13/QĐ HTKVN

Thời tiết
31°C
Thống kê
156
1,076
296
10,345,756
Đăng ký nhận tin qua Email
Vui lòng nhập chính xác email của bạn để nhận được bản tin từ chúng tôi !
Liên kết website
Giá vàng
Đơn vị Mua vào Bán ra
DOJI 81.700 83.700
SJC 75.360 77.060
Đối tác