Công nghệ khoáng sản phi kim

Hiện trạng công nghệ sản xuất các nhà máy xi măng của VICEM

18/09/2015 - Thứ Sáu - 10:28 Lượt xem: 1
Trong những năm qua, FLSmidth là một đối tác chiến lược quan trọng của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) và là một nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật hàng đầu thế Giới về lĩnh vực sản xuất xi măng. Thực hiện nội dung Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bên, FLSmidth sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá tổng thể hiện trạng công nghệ, thiết bị của tất cả các nhà máy và trạm nghiền trong toàn Vicem.

FLSmidth là một nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật hàng đầu thế Giới về lĩnh vực sản xuất xi măng.

Trong những năm qua, FLSmidth là một đối tác chiến lược quan trọng của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) và là một nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật hàng đầu thế Giới về lĩnh vực sản xuất xi măng. Thực hiện nội dung Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bên, FLSmidth sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá tổng thể hiện trạng công nghệ, thiết bị của tất cả các  nhà máy và trạm nghiền trong toàn Vicem.

Tháng 3/2014 FLSmidth đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật Công nghệ và Tiêu chuẩn VICEM, Viện Công nghệ xi măng VICEM (VCTI)  và CCID  tiến hành khảo sát giai đoạn 1 tại 03 nhà máy khu vực  phía Bắc là Hoàng Mai (HM), Bỉm Sơn (BS) và Bút Sơn (BTS) (dây chuyền không do FLSmidth cung cấp thiết bị).
Qua đó FLSmidth sẽ đưa ra những đề xuất, kiến nghị và các giải pháp giúp VICEM xác định những ưu tiên về đầu tư nâng cấp cải tiến công nghệ, xây  dựng các  kế hoạch trung và dài hạn phục vụ chiến lược nâng cao hiệu suất vận hành các nhà máy hiện có. 
Với mục đích giới thiệu khái quát nhất nội dung, kết quả khảo sát và phương thức giải quyết “nút thắt” công nghệ. Vì vậy, bài viết này không phân tích cụ thể các vấn đề của nhà máy, chỉ tổng hợp kết quả chuyến khảo sát,  và những khuyến cáo mà FLSmidth đề xuất.
Đơn vị thực hiện khảo sát
Đơn vị khảo sát là Phòng Dự án dịch vụ khách hàng FLS (Customer Service Project - CSP), một bộ phận của khối dịch vụ khách hàng thuộc tập đoàn FLSmidth. 
Quan điểm của Phòng Dự án dịch vụ khách hàng FLS về vấn đề công nghệ có thể được khái quát trên sơ đồ sau:
Từ quan điểm đó, các nội dung khảo sát của FLSmidth tập trung vào các vấn đề:
- Lịch sử hình thành nhà máy, hiện trạng tiêu thụ sản phẩm;
- Hiện trạng thiết bị công nghệ và các nút thắt về công nghệ;
- Những vấn đề gặp phải và nhu cầu của nhà máy trong tương lai …
Kết quả khảo sát và quan điểm về công nghệ của FLSmidth
Như đã trình bày, quá trình khảo sát được khảo sát trên 03 nhà máy, với tổng số 05 dây chuyền sản xuất clinker. Kết quả và nhu cầu của nhà máy như trình bày ở Bảng 1:
Bảng 1: Kết quả khảo sát 5 dây chuyền
 

Nhìn chung, tất cả các nhà máy đều có lượng tiêu thụ nhiệt quá cao. Do vậy, mục tiêu chung là tìm cách để kiểm soát và giải quyết vấn đề lãng phí nhiệt. Trong đó:
- Ngắn hạn: Tập trung vào các chương trình bảo trì hàng ngày;
- Trung hạn: Kiểm soát cân bằng nhiệt và mục tiêu chung;
- Dài hạn: Nâng cấp thiết bị để tiết kiệm chi phí.

Từ số liệu khảo sát, FLSmidth đã tính toán cân bằng vật chất tối ưu cho nhà máy xi măng với các điều kiện thiết bị như: dây chuyền 5 tầng cyclon, ghi làm lạnh, máy nghiền đứng nghiền liệu, tiêu thụ nhiệt 730 kcal/kg clinker, sử dụng 100% than antraxit, phải làm mất nước từ: nguyên liệu, than, nước cung cấp vào nghiền than, nghiền liệu và ghi làm lạnh.
Đối với vấn đề tiêu thụ nhiệt cao, FLSmidth đưa ra quan điểm và luôn tin tưởng vào quan điểm này, như trình bày trong Bảng 2:

Trên cơ sở sử dụng dữ liệu đầu vào là:
Than Antraxit 3C-HG có nhiệt trị Q = 6750kcal/kg;
Chi phí – Nhà máy vận hành bình thường;
Giá than 3C-HG: 2.400.000 VND/tấn;
Nhà máy vận hành 330 ngày/năm.

Đối với vấn đề về môi trường: Tính toán dựa trên:
- Than Antraxit 3C-HG có nhiệt trị Q = 6750kcal/kg;
- Đốt than tạo ra 2,86kg CO /kg than;
- Mỗi năm trung bình hoạt động 330 ngày.
Kết quả giảm thiểu phát thải ra môi trường như Bảng 4

Đối với vấn đề nâng công suất và hiệu quả đem lại:
Mức công suất mỗi nhà máy khác nhau. Mỗi nhà máy đều có mục tiêu và kế hoạch riêng, bao gồm:
- Ngắn hạn: Tập trung vào bảo trì để nâng thời gian chạy;
- Trung hạn: Loại bỏ các nút thắt để nâng cao công suất;
- Dài hạn: Nâng cấp thiết bị để nâng công suất.

Hiệu quả thu được nếu tăng công suất sẽ được tính toán dựa trên:
- Giá xi măng nội địa 68 USD/một tấn;
- Lợi nhuận 25%, chi phí sản xuất 40-50 USD/một tấn;
- Tỉ lệ clinker/xi măng là 0,80;
- Hoạt động 330 ngày/năm.

Với doanh thu do việc tăng công suất đem lại, có thể đầu tư thiết bị và thu hồi vốn trong khoảng 3 đến 5 năm.
 Môi trường và các vấn đề phát thải trong tương lai

Trong tương lai, phát thải ra môi trường sẽ là vấn đề được quan tâm và kiểm soát chặt chẽ. Khi so sánh chỉ tiêu phát thải mà Việt Nam và Trung Quốc quy định thì có thấy một thực trạng là: trong ngắn hạn, các nhà sản xuất xi măng ở Việt Nam vẫn chưa chủ động thực thi nghiêm túc và chưa có chương trình giám sát chặt chẽ lượng phát thải theo quy định.

Như vậy về trung hạn và dài hạn khi vấn đề phát thải được quan tâm hơn thì các nhà sản xuất xi măng phải:
- Trung hạn: phải chủ động giám sát chỉ tiêu phát thải;
- Dài hạn: đạt được các giới hạn thấp hơn.
 
 
Việc giám sát chặt chẽ môi trường phát thải, môi trường vận hành còn đem lại những hiệu quả nhất định đối với vận hành, đó là:

- Vận hành ổn định: 

- Thể hiện bằng O2 và CO. 
- Sẽ đạt mức NOx thấp.
- Giới hạn phát thải:
- Sẵn sàng giám sát.
-  Sẽ biết các bước cần thiết đối với các giai đoạn thực hiện. Và như vậy, các vị trí cần phải đo đạc như đã nêu ở Bảng 9: 
 
 
Những khuyến cáo của FLSmidth đối với nhà máy đã khảo sát

* Ngắn hạn:

- Tiêu thụ nhiệt cao
- Thực hiện giám sát và đo đạc tính toán cân bằng nhiệt thường xuyên.
- Lên kế hoạch từng bước cải thiện hiệu suất vận hành.
- Có chiến lược xử lý khí giả lọt vào hệ thống, giám sát khí lò để nung và ổn định lò tốt hơn.
- Đánh giá hàng tháng theo chỉ số đánh giá thực hiện công việc KPI (Key Performace Indicator) và kế hoạch hành động để theo dõi cải thiện.
- Nâng cao chất lượng clinker.
- Khẩn trương thực hiện danh mục khuyến nghị của FLSmidth trong báo cáo đánh giá chất lượng clinker năm  2012 đối với Hoàng Mai.
* Trung hạn: 
-  Nâng cao việc giảm sát chủ động CO, O2 và NOx trong vận hành hàng ngày. 
- Đầu vào lò, tháp sấy phải giám sát CO và O2 tối thiểu. 
-  Cần giám sát phát thải NOx từ ống khói chính
-  Các thông số cần thiết giúp:
- Giữ lò vận hành ổn định với chi phí thấp hơn.
- Nâng cao chất lượng clinker, giảm nhiệt.
- Gạch chịu lửa sẽ tiết kiệm hơn do giảm nung quá nhiệt.
* Dài hạn:
- Phương án thứ nhất: Thay thế nhiên liệu – Xu hướng là sử dụng than Antraxit phẩm cấp thấp hơn (tuy nhiên phương án này gặp phải vấn đề là các hệ thống nghiền than hiện tại theo thiết kế ban đầu không đảm bảo năng lực nghiền đối với loại than phẩm cấp thấp).
- Phương án thứ hai: Nâng cấp hệ thống nghiền than ở tất cả các nhà máy.
- Tìm nguồn nhiên liệu thay thế (AF) 100% đốt than Antraxit như hiện nay.
*  Ví dụ:
- Nguồn trấu từ lúa gạo nếu có nguồn cung ổn định 40.000 đến 50.000 tấn mỗi năm có thể đảm bảo thay thế 10% than.
- Các phế phẩm nông nghiệp khác (như sơ, sợi, bã vỏ hạt điều), phụ phẩm công nghiệp (vụn vải, da giầy …) cũng là một nguồn nhiên liệu thay thế khả thi. 
 Kết luận:
- Kết quả khảo sát cho thấy ở tất cả các nhà máy đều gặp phải những vấn đề công nghệ, ở các dây chuyền khác nhau thì các “nút thắt” công nghệ khác nhau.
- Việc giải quyết tốt các “nút thắt” công nghệ sẽ góp phần tăng hiệu quả sản xuất. giảm chi phí giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tạo nên một quy trình sản xuất bền vững trong tương lai.
Chuyên gia FLSmidth sẽ tiếp tục cùng với Vicem khảo sát và đánh giá các nhà máy và dây chuyền còn lại của Vicem, dự kiến báo cáo tổng hợp sẽ được FLSmidth và Vicem thống nhất để từ đó có thể đưa ra những chương trình và kế hoạch hợp tác cụ thể giữa hai bên trong tương lai.
 
Nguồn:ximang.vn


Tin khác
Thời tiết
25°C
Thống kê
84
206
858
10,392,212
Đăng ký nhận tin qua Email
Vui lòng nhập chính xác email của bạn để nhận được bản tin từ chúng tôi !
Liên kết website
Giá vàng
Đơn vị Mua vào Bán ra
DOJI 87.700 89.800
SJC 75.720 77.120
Đối tác