Đào tạo nguồn nhân lực

Thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

30/05/2014 - Thứ Sáu - 15:23 Lượt xem: 1

 Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm các thành viên: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các Ủy viên.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định bổ nhiệm các thành viên giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký của Hội đồng.

Theo đó, Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Trần Văn Nhung, Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014, giữ chức vụ Tổng Thư ký Hội đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xét công nhận hoặc hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định tại Quyết định số174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của “Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008.

Bên cạnh đó, Hội đồng có nhiệm vụ đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy định về chế độ, chính sách đối với chức danh giáo sư và phó giáo sư.

Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng là 5 năm, kể từ ngày thành lập.

Hội đồng có Văn phòng giúp việc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập, phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động.

Nguồn: Hoàng Diên - VGP News


Tin khác
Thời tiết
12°C
Thống kê
201
337
370
10,253,376
Đăng ký nhận tin qua Email
Vui lòng nhập chính xác email của bạn để nhận được bản tin từ chúng tôi !
Liên kết website
Giá vàng
Đơn vị Mua vào Bán ra
DOJI 76.850 78.850
SJC 64.650 65.850
Đối tác