Dự thảo văn bản

Bộ TN&MT lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về đánh giá khoáng sản trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

18/08/2016 - Thứ Năm - 15:08 Lượt xem: 1
Thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến nay, Bộ đã hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về đánh giá khoáng sản trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. Theo quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời để Thông tư sau khi được ban hành đảm bảo tính khả thi, Cổng thông tin điện tử xin đăng tải dự thảo Thông tư để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành.

Theo đó, Dự thảo Thông tư gồm 5 Chương, 27 Điều quy định về công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản được áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản, các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ điều tra, đánh giá khoáng sản. Bên cạnh đó, các nguyên tắc tuần tự và phân bước cho hoạt động đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản; lựa chọn diện tích, đối tượng và phân nhóm các đối tượng đánh giá theo mức độ phức tạp về điều kiện địa chất khoáng sản cũng như yêu cầu và nhiệm vụ của các bước đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản cũng được đề cập đến trong Dự thảo.

Đối với nguyên tắc tuần tự và phân bước cho hoạt động đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản, Dự thảo Thông tư quy định các tuần tự từ sơ bộ đến chi tiết, từ diện đến điểm và từ bề mặt đến chiều sâu; đánh giá toàn bộ các loại khoáng sản đi kèm và các khoáng sản khác trên diện tích đã giao và đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản thực hiện theo các bước kế tiếp nhau như: Bước lập đề án, Bước thi công, Bước lập báo cáo địa chất. Cùng với đó là các quy định về diện tích điều tra: theo cấu trúc địa chất thuận lợi, diện tích đánh giá được lựa chọn cụ thể theo kết quả điều tra.

Về việc lựa chọn diện tích, đối tượng và phân nhóm các đối tượng đánh giá theo mức độ phức tạp về điều kiện địa chất khoáng sản, Dự thảo Thông tư không chỉ đề cập tới các đối tượng khoáng sản và diện tích để đánh giá địa chất khoáng sản; phân chia các đối tượng khoáng sản theo mức độ phức tạp về địa chất, khoáng sản mà còn đề cập tới diện tích và đối tượng của các bước đánh giá khoáng sản.

Tải chi tiết dự thảo Thông tư để góp ý kiến tại đây

Nguồn:monre.gov.vn


Tin khác
Thời tiết
18°C
Thống kê
79
769
1,552
10,158,179
Đăng ký nhận tin qua Email
Vui lòng nhập chính xác email của bạn để nhận được bản tin từ chúng tôi !
Liên kết website
Giá vàng
Đơn vị Mua vào Bán ra
DOJI 72.300 74.000
SJC 61.980 63.080
Đối tác