Giới thiệu VAMPRO

Giới thiệu Hội Tuyển khoáng VN

30/12/2013 - Thứ Hai - 14:35 Lượt xem: 1
“Hội Tuyển khoáng Việt Nam” là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện, tập hợp và phát huy trí tuệ, năng lực của những người họat động khoa học kỹ thuật trong ngành chế biến - sử dụng khoáng sản và có liên quan để góp phần phát triển bền vững tài nguyên khoáng sản Việt Nam

 VIETNAM ASSOCIATION FOR MINERAL PROCESSING - VAMPRO

Văn phòng

:

Tầng 2, nhà 7 tầng, 79 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại

:

0987057545 – 0988687818

Fax

:

-

Website

:

http://vampro.vn

Email

:

vampro146@gmail.com

          “Hội Tuyển khoáng Việt Nam” là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện, tập hợp và phát huy trí tuệ, năng lực của những người họat động khoa học kỹ thuật trong ngành chế biến - sử dụng khoáng sản và có liên quan để góp phần phát triển bền vững tài nguyên khoáng sản Việt Nam

“Hội Tuyển khoáng Việt Nam” là Hội thành viên của Tổng hội địa chất Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thụât Việt Nam

Hội họat động trong phạm vi cả nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại ngân hàng.

Cơ sở pháp lý

Hội Tuyển khoáng thành lập ngày 14/6/1990

Đổi tên thành “Hội Tuyển khoáng Việt Nam” theo Quyết định số 18/2005/QĐ-BNV ký ngày 20/1/2005 của Bộ Nội Vụ.

“Điều lệ Hội TKVN” được Bộ Nội Vụ phê duyệt trong Quyết định số 92/2005/QĐ-BNV ký ngày 05/9/2005.

“Điều lệ sửa đổi của Hội TKVN” được Bộ Nội Vụ phê duyệt theo Quyết định số 1323/QĐ-BNV ký ngày 18/11/2010.

Tổ chức

Hội Tuyển khoáng VN hiện có các đơn vị trực thuộc:

1

Văn phòng TW Hội

2

Ban Kiểm tra

3

Ban KHCN

4

Ban Giáo dục đào tạo

5

Ban Hợp tác quốc tế

6

Ban Văn hóa xã hội

7

Ban Kinh tế

8

Hội đồng khoa học

9

Trung tâm KHCN Chế biến và Sử dụng khoáng sản

10

34 Chi hội Tuyển khoáng cơ sở (Chi hội cơ sở)

Hiện nay có khoảng 500 hội viên tham gia họat động Hội tại các Chi hội cơ sở của các tổ chức nghiên cứu, thiết kế, đào tạo và quản lý, sản xuất kinh doanh. 

Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu

- Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Tham gia công tác đào tạo cao đẳng, đại học và trên đại học chuyên ngành Tuyển khoáng và các ngành có liên quan đến phát triển tài nguyên khoáng sản.

- Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai các phương pháp công nghệ và thiết bị chế biến TNKS và BVMT.

- Thực hiện thiết kế chuyển giao công nghệ và các dịch vụ khoa học kỹ thuật có liên quan đến chế biến, sử dụng TNKS và BVMT.

- Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội về chiến lược, quy hoạch các dự án, các đề tài… có liên quan đến ngành tuyển khoáng và TNKS.

- Hợp tác KHCN với các các nhân, tổ chức trong nước và quốc tế có liên quan đến ngành tuyển khoáng và TNKS.

 Nguồn: Vampro.vn


Tin khác
Thời tiết
31°C
Thống kê
39
959
296
10,345,639
Đăng ký nhận tin qua Email
Vui lòng nhập chính xác email của bạn để nhận được bản tin từ chúng tôi !
Liên kết website
Giá vàng
Đơn vị Mua vào Bán ra
DOJI 81.700 83.700
SJC 75.360 77.060
Đối tác