Hoạt động Hội

BAN THƯỜNG VỤ HỘI TUYỂN KHOÁNG VIỆT NAM HỌP PHIÊN 5 NHIỆM KỲ IV

16/07/2022 - Thứ Bảy - 16:47 Lượt xem: 1
Ngày 09/07/2022 tại văn phòng Hội Tuyển khoáng Việt Nam đã tiến hành cuộc họp định kỳ Ban thường vụ Hội Tuyển khoáng Việt Nam (phiên họp 5 nhiệm kỳ IV).

Tới dự  họp có 09 ủy viên Ban thường vụ và một số cán bộ văn phòng Hội.

           Ông Nguyễn Minh Đường - Chủ tịch Hội TKVN - chủ trì phiên họp.

Ông Nguyễn Minh Đường thay mặt Ban lãnh đạo Hội báo cáo kết quả hoạt động của Hội 6 tháng đầu năm 2022, kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2022.

Ông Lê Việt Dũng – giám đốc Trung tâm KHCN chế biến & sử dụng khoáng sản báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm Khoa học công nghệ và Chế biến khoáng sản trong 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch  hoạt động tiếp theo của Trung tâm.

Sau khi nghe các báo cáo, các ủy viên Ban thường vụ đã trao đổi, thảo luận, bàn bạc và thống nhất một số vấn đề sau:

1- Thống nhất với  các báo cáo do Chủ tịch Hội và Giám đốc trung tâm đã trình bày. Nhìn chung do đại dịch COVID-19 hoạt động hội cũng bị ảnh hưởng nhiều, tuy vậy trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban lãnh đạo hội, văn phòng Hội, một số ban và Trung tâm KHCN chế biến & sử dụng khoáng sản và một số chi hội đã có nhiều cố gắng thực hiện được một số công việc nhất định, vẫn duy trì hoạt động Hội trong tình hình mới.

2- Nhiệm vụ trọng tâm của những tháng còn lại năm 2022 duy trì hoạt động hội ổn định và thực hiện được một số nhiệm vụ trọng diểm sau:

2.1- Thành lập Chi hội mới: Lập thủ tục công nhận Chi hội Tuyển khoáng công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc là Chi hội liên kết với Hội Tuyển khoáng Việt Nam.

2.2- Hoàn thiện trang Website của Hội - Trang Web của Hội đã hợp đồng thiết kế lại và đưa vào hoạt động từ đầu tháng 7/2022: Đề nghị Ban biên tập Trang Web hoạt động tích cực hơn để đưa được nhiều thông tin về hoạt động Hội về các tiến bộ KHCN, phổ biến kiến thức và nhiều thông tin khác liên quan đến chế biến khoáng sản lên trang Web của Hội; đề nghị các Chi hội định kỳ cung cấp cho Ban biên tập trang Web về các thông tin về hoạt động chi hội.

2.3- Tổ chức Hội thảo KHCN: - Tổ chức 01 cuộc Hội thảo chuyên đề liên quan đến đề tài KHCN cấp Bộ Công Thương: Xây dựng kế hoạch, lộ trình đến năm 2025 về nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ ngành khai thác, chế biến khoáng sản Việt Nam“.

2.4-Tổ chức Hội nghị Khoa học: Kết hợp với Viện KH&CN Mỏ Luyện Kim tổ chức Hội nghị Công nghệ và khoa học Tuyển khoáng toàn quốc lần thứ VI vào  quý III năm 2023, để chuẩn bị cho Hội nghị  khoa học cần thành lập Ban vận động và Ban biên tập hội nghị trong tháng 9/2022.

2.5- Khen thưởng: Tiếp tục xét khen thưởng động viên một số sinh viên chuyên ngành Tuyển khoáng đạt kết quả học tập xuất sắc trong niên học 2021-2022 của Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội và Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (nếu có sinh viên xuất sắc).

2.6- Hoạt động của Trung tâm KHCN chế biến & sử dụng khoáng sản: -Trung tâm KHCN hoạt động ngày càng khó khăn do nhiều lý do khách quan và chủ quan. Cần nghiên cứu xem xét chuyển đổi cách thức hoạt động của Trung tâm cho phù hợp hơn với tình hình hiện nay.

(Chi tiết về kết quả cuộc họp đã có trong bản thông báo gửi cho các ủy viên BCH và các chi hội)

                                                                                  

BAN THƯỜNG VỤ HỘI TUYỂN KHOÁNG VIỆT NAM


Tin khác
Thời tiết
12°C
Thống kê
75
185
370
10,253,224
Đăng ký nhận tin qua Email
Vui lòng nhập chính xác email của bạn để nhận được bản tin từ chúng tôi !
Liên kết website
Giá vàng
Đơn vị Mua vào Bán ra
DOJI 76.850 78.850
SJC 64.650 65.850
Đối tác