Hội TKVN

Giấy mời tham gia hội nghị KHCN Tuyển khoáng lần IV và Thông báo số 1

04/04/2014 - Thứ Sáu - 15:52 Lượt xem: 1
Chủ đề của Hội nghị: “Vai trò của chế biến khoáng sản trong phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam”. Mục tiêu của Hội nghị: Đánh giá tình hình và đề xuất phương hướng, biện pháp phát triển ngành chế biến khoáng sản nhằm cung cấp nguyên vật liệu khoáng sản cho các ngành công nghiệp tiếp theo của Việt Nam.B

HỘI TUYỂN KHOÁNG VIỆT NAM

Số 111/14/HTKVN

V/V: Mờitham giai Hội nghị KHCN Tuyển khoáng toàn quốc lần IV và Thông báo số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày  28  tháng 03 năm 2014

 

GIẤY MỜI

THAM GIA HỘI NGHỊ KHCN TUYỂN KHOÁNG TOÀN QUỐCLẦN IV

 

Kính gửi: …………………………………………………………………..

                ………..………………………………………………………….

 

Hội nghị KHCN Tuyển khoáng toàn quốc tổ chức định kỳ 5 năm1 lần. Ban chấp hành Trung uơng Hội Tuyển Khoáng Việt Nam trân trọng kính mời Ông/ Bà, Quý cơ quan gửi báo cáo tham gia Hội nghị Tuyển khoáng toàn quốc lần thứ IV.

 

            Chủ đề của Hội nghị: “Vai trò của chế biến khoáng sản trong phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam”.

            Mục tiêu của Hội nghịĐánh giá tình hình và đề xuất phương hướng, biện pháp phát triển ngành chế biến khoáng sản nhằm cung cấp nguyên vật liệu khoáng sản cho các ngành công nghiệp tiếp theo của Việt Nam.B

            Thời gian tổ chức Hội nghị: Dự kiến đầu quý IV năm 2014.

            Ban tổ chức Hội nghị rất hân hạnh nhận được báo cáo tham gia Hội nghị của Ông/ Bà, Quý cơ quan với  Báo cáo chuyên đề dự kiến:………………………………………………… ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thông tin chi tiết về Hội nghị: Xin xem Thông báo số 1 kèm theo.

            Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng Hội Tuyển khoáng Việt Nam

Số 79, Phố An Trạch, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 38 43 52 34;         Email: vampro146@gmail.com

1. Trần Thị Hiến              Mobile: 0988 687 818,           0914 921 195

2. Nguyễn Minh Đường               Mobile: 0912 396 422,           (04)38 77 78 65

3. Nguyễn Văn Hạnh                Mobile: 0912 04 38 57

4. Nguyễn Đức Quý                    Mobile: 0976 67 98 95,           (04)35 56 47 92

 

Rất mong Ông/Bà, Quý cơ quan quan tâm và tham gia báo cáo tại Hội nghị.

 

Nơi nhận

-Các cá nhân tổ chức tham gia báo cáo

-Các uỷ viên BCHTW,các Chi hội

-Lưu Văn Phòng và ban tổ chức Hội nghị

 

TM. BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI

CHỦ TỊCH 

Đã ký 

TS. Nguyễn Đức Quý

 

HỘI TUYỂN KHOÁNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà nội, ngày  28  tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI NGHỊ KHCN TUYỂN KHOÁNG TOÀN QUỐC

LẦN THỨ IV NĂM 2014

(Kèm theo giấy mời tham gia Hội nghị  KHCN số 111/14/HTKVN)

 

            Theo Điều lệ của Hội Tuyển khoáng Việt Nam( Hội TKVN) được Bộ Nội vụ phê duyệt trong Quyết định số 1323/QĐ BNV ngày 18/11/2010, Hội nghị KHCN Tuyển khoáng toàn quốc tổ chức định kỳ 5 năm 1 lần.

Ban Chấp hành Trung ương Hội TKVN trân trọng thông báo về việc quyết định tổ chức “Hội nghị KHCN Tuyển khoáng Toàn quốc lần IV, năm 2014. “

1. Chủ đề của Hội nghị

“Vai trò của Chế biến khoáng sản trong phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam”

2.   Mục tiêu của Hội nghị

            Đánh giá tình hình và đề xuất  phương hướng, biện pháp phát triển ngành chế biến khoáng sản nhằm cung cấp nguyên vật liệu khoáng sản có chủng loại đa dạng, khối lượng, chất lượng và giá trị ngày càng cao; đáp ứng được yêu cầu phát triển của các ngành công nghiệp tiếp theo trong nước như: năng lượng, cơ khí, luyện kim, sản xuất hoá chất -  phân bón, sản xuất vật liệu xây dựng, giao thông vận tải, hàng không, điện tử và y dược…

3.    Ban Tổ chức Hội nghị

Hội Tuyển khoáng Việt Nam.

-Một số Tổ chức hoạt động KHCN, Doanh nghiệp trong nước có liên quan đến hoạt động phát triển tài nguyên khoáng sản (TNKS)

4        Nội dung các báo cáo khoa học tham gia Hội nghị

4.1 Những vấn đề chung có liên quan đến Khai thác,Chế biến, Sử dụng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững TNKS của Việt Nam và thế giới.

4.2 Những thành tựu, tồn tại và phương hướng phát triển TNKS của Việt Nam trong các ngành:

Khoáng sản năng lượng.

Khoáng sản kim loại đen, màu và quí hiếm, xạ hiếm…..

Khoáng sản phi kim loại, nguyên liệu công nghiệp hóa chất và phân bón…..

Khoáng sản vật liệu xây dựng và gốm sứ thủy tinh

Các địa phương có tài nguyên và hoạt động khoáng sản.

4.3 Những thành tựu, tồn tại và phương hướng phát triển KHCN bảo vệ môi trường (BVMT), phát triển bền vững trong hoạt động khoáng sản ở Việt Nam.

Các biện pháp giảm thiểu tác động và BVMT trong hoạt động khoáng sản.

Ứng dụng “Sản xuất sạch hơn” trong ngành công nghiệp khoáng sản.

Công tác quản lý TNKS và BVMT của doanh nghiệp, địa phương và của Nhà nước

Ứng dụng các tiến bộ KHCN để tái chế và sử dụng các phế thải công nghiệp và dân sinh.

4.4 Trao đổi về phương hướng và biện pháp quản lý nhà nước, phát triển KHCN trong Chế biến, Sử dụng khoáng sản để góp phần phát triển bền vững TNKS và các ngành công nghiệp tiếp theo của Việt Nam.

5        Địa diểm và thời gian tổ chức Hội nghị

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội.

Thời gian: đầu Quý IV năm 2014.

Địa điểm và thời gian cụ thể Ban tổ chức Hội nghị sẽ tiếp tục thông báo sau.

6 . Thành phần tham gia báo cáo và tham dự Hội nghị

- Các cá nhân, tổ chức có gửi báo cáo tham gia Hội nghị

Các cá nhân và đại diện các tổ chức làm công tác quản lý nhà nước về TNKS, quản lý KHCN, BVMT ở trung ương và địa phương.

Đại diện các Viện, Trung tâm KHCN, các trường Đại học và Cao đẳng có liên quan đến phát triển TNKS và BVMT.

 Đại diện các doanh nhiệp sản xuất kinh doanh nhà nước và tư nhân trong nước có liên quan đến khai thác, chế biến, sử dụng TNKS và BVMT.

Các cá nhân, tổ chức Phi chính phủ nước ngoài có Văn phòng hoặc làm việc tại Việt Nam  liên quan đến phát triển TNKS và BVMT

Các chuyên gia, các Hội KHCN, các Hiệp Hội ngành nghề và một số tổ chức đơn vị có liên quan đến TNKS và BVMT, có quan hệ cộng tác với Hội TKVN và các Hội viên.

Một số khách mời

Các cơ quan báo chí, truyền thanh và truyền hình

7.      Tài liệu của Hội nghị

Các báo cáo gửi về Hội nghị sẽ được tập hợp, biên tập:

- Xuất bản trong Tuyển tập của Hội nghị:  “Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHCN Tuyển khoáng  toàn quốc lần thứ IV /2014

- Giới thiệu trên Website của Hội Tuyển khoáng Việt Nam www.vampro.vn

   8.  Tiến độ thực hiện Báo cáo khoa học

Báo cáo tham gia Hội nghị được đánh máy vi tính trên khổ A4 gửi bằng văn bản hoặc bằng thư điện tử theo phông chữ Unicode Times Newroman cơ chữ 13, giãn cách dòng trên 3, dưới 3 Single.

    1. Đăng ký tham gia và tóm tắt báo cáo trước ngày                            30/05/2014

Tên báo cáo: ………………………………………………………………………………

Tác giả báo cáo: Họ và tên: ………………….Cơ quan: ………………………………….

Điện thoại: (Tel: …………..Mobile: ……………….Email: ……...............……….      )

Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………………………

Tóm tắt báo cáo: Dưới 10 dòng bằng tiếng việt và tiếng Anh (1/2 khổ A4)

    1. Báo cáo toàn văn trước ngày                                                           30/7/2014

Khoảng 10 trang đánh máy vi tính khổ A4 đã bao gồm cả bảng biểu và hình vẽ.

 

 

  9.  Địa chỉ liên hệ

Văn phòng Hội Tuyển khoáng Việt Nam

Số 79, Phố An Trạch, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 38 43 52 34;         Email: vampro146@gmail.com

1. Trần Thị Hiến              Mobile: 0988 687 818 ,      0914 921 195

2. Nguyễn Minh Đường               Mobile: 0912 396 422,       (04)38 77 78 65

3. Nguyễn Văn Hạnh                Mobile: 0912 04 38 57

4. Nguyễn Đức Quý                    Mobile: 0976 67 98 95,       (04)35 56 47 92

 

Ban Chấp hành Trung ương Hội Tuyển khoáng Việt Nam trân trọng kính mời Ông/Bà, Quý cơ quan tham gia báo cáo và đăng ký tham dự Hội nghị KHCN Tuyển khoáng toàn quốc lần thứ IV.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI TKVN

CHỦ TỊCH

 Đã ký 

TS. Nguyễn Đức Quý

 

 Nguồn: Vampro.vn


Tin khác
Thời tiết
14°C
Thống kê
164
1,151
844
9,842,038
Đăng ký nhận tin qua Email
Vui lòng nhập chính xác email của bạn để nhận được bản tin từ chúng tôi !
Liên kết website
Giá vàng
Đơn vị Mua vào Bán ra
DOJI 67.600 68.600
SJC 54.600
Đối tác