Văn bản

Thông tư quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn

15/07/2015 - Thứ Tư - 00:00 Lượt xem: 1
Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn phục vụ hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản.

Thông tư gồm 3 Chương và 11 Điều. Ngoài Chương I về Quy định chung và Chương III về Điều khoản thi hành, Chương II tập trung vào các Quy định về kỹ thuật như Quy định chung về lấy mẫu kiểm tra; Quy định về các hình thức kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm và Quy định về ghi chép hồ sơ, báo cáo và lưu giữ tài liệu.

Theo đó, kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm là hình thức kiểm tra độ lặp lại của kết quả phân tích định lượng bằng cách đánh giá sai số ngẫu nhiên giữa kết quả phân tích mẫu kiểm tra và mẫu cơ bản. Kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm được tiến hành bằng các hình thức: kiểm tra song song, kiểm tra đối song, kiểm tra bằng mẫu chuẩn, kiểm tra phân tích liên phòng thí nghiệm.

Kiểm tra song song là hình thức phòng thí nghiệm tự kiểm tra, áp dụng cho người phân tích khi phân tích lô mẫu cơ bản, lô mẫu kiểm tra đối song. Kiểm tra đối song trong nội bộ phòng thí nghiệm là hình thức kiểm tra kết quả phân tích do hai người phân tích thực hiện cùng phương pháp trong điều kiện độc lập hoặc bằng hai phương pháp khác nhau với cùng một mẫu. Kiểm tra bằng mẫu chuẩn là hình thức phòng thí nghiệm tự kiểm tra băng cách đưa thêm mẫu chuẩn thích hợp vào lô mẫu phân tích. Kiểm tra phân tích liên phòng thí nghiệm là việc kiểm tra kết quả phân tích của các phòng phân tích thí nghiệm khác nhau.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2015 và thay thế Quyết định số 51/QĐ-BCN ngày 02/8/1999 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành “Quy định sử dụng mẫu chuẩn trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn và quy định kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất- khoáng sản rắn”.

Nguồn: monre.gov.vn


Tin khác
Thời tiết
15°C
Thống kê
13
1,000
844
9,841,887
Đăng ký nhận tin qua Email
Vui lòng nhập chính xác email của bạn để nhận được bản tin từ chúng tôi !
Liên kết website
Giá vàng
Đơn vị Mua vào Bán ra
DOJI 67.600 68.600
SJC 54.600
Đối tác