Hoạt động Hội

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG HỘI TUYỂN KHOÁNG VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

12/07/2023 - Thứ Tư - 09:29 Lượt xem: 1
Văn phòng Hội Tuyển khoáng Việt Nam thông tin tóm tắt về tình hình hoạt động Hội trong sáu tháng đầu năm

         Vì một số lý do, sáu tháng đầu năm 2023 Hội TKVN không tổ chức họp Ban chấp hành định kỳ. Văn phòng Hội Tuyển khoáng Việt Nam thông tin tóm tắt về tình hình hoạt động Hội trong sáu tháng đầu năm như sau:

I-Hoạt động tại Trung ương Hội Tuyển khoáng Việt Nam:

Do đại dịch COVID - 19 đã lắng dịu, nên hoạt động Hội năm 2023 đã ổn định hơn các năm trước:

Ngày 7/1/2023 đã tổ chức họp BCH (mở rộng) phiên thứ 6/IV (30 ủy viên BCH tham dự) và gặp mặt đầu xuân Quý Mão (gần 100 hội viên tham dự). Nhân dịp này Hội đã chúc mừng 16 hội viên cao tuổi.

- Ngày 31/03/2023, Ban lãnh đạo Hội đã họp để bàn và thống nhất một số công việc của Hội cần phải thực hiện trong năm 2023 theo nghị quyết của BCH phiên họp 4/IV.

- Ngày 15/04/2023 đã họp Ban Thường vụ Hội Tuyển khoáng Việt Nam phiên 7/IV, kết quả cuộc họp đã thông báo đến các Chi hội.

- Thực hiện lập các Báo cáo tình hình hoạt động Hội gửi Bộ Nội Vụ, Bộ TNMT, Bộ Ngoại Giao, Ban đối ngoại Trung ương và Tổng hội Địa chất v.v đầy đủ theo yêu cầu và đúng quy định.

- Tiếp tục duy trì hoạt động trang Website của Hội, Từ tháng 7/2022 trang Web vận hành theo thiết kế mới. Từ tháng 7/2023 đã thay đổi thành viên tổ vận hành trang Website.

 - Nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng trong năm 2023 là kết hợp với Ban KHCN tổ chức thành công Hội nghị KHCN Tuyển khoáng toàn quốc lần thứ VI theo chủ đề:Chế biến và sử dụng khoáng sản ở Việt Nam gắn với phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo”. Hội nghị dự kiến tổ chức vào đầu quý IV/2023. Cho đến nay đã có 60 bài báo cáo khoa học gửi về Hội. Ban biên tập của Hội nghị đã rất tích cực thực hiện nhiệm vụ đọc, góp ý, hiệu chỉnh, phiên dịch phần tóm tắt sang tiếng anh và biên soạn các bài báo.

- Trung tâm KHCN chế biến và sử dụng khoáng sản: Hiện nay Trung tâm không có công việc mới, chỉ tập trung hoàn thành một số hợp đồng kinh tế và đề tài KHCN từ năm trước. Đã miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm đối với ông Lê Việt Dũng theo nguyện vọng cá nhân vì tuổi cao và sức khỏe. Đã giao quyền điều hành Trung tâm cho Bà Nguyễn Thị Minh - Phó giám đốc Trung tâm kể từ ngày 15/05/2023.  

II- Hoạt động của các Chi hội

Đã có 10 Chi hội báo cáo về kết quả Hoạt động của chi hội trong 6 tháng đầu năm 2023 thể hiện ý thức tham gia công tác Hội của các hội viên trong chi hội (tuy vậy một số báo cáo còn quá sơ sài, chưa nêu rõ được hoạt động của chi hội).

Sau đây là tóm tắt một số thành tích của các chi hội tiêu biểu (các chi hội có gửi báo cáo về văn phòng Hội):

II-1. Các Chi hội thuộc khối doanh nghiệp:

Chi hội Văn phòng Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam; Chi hội Văn phòng Tổng Công ty Khoáng sản TKV; Chi hội Công ty Mỏ Tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai – VIMICO; Chi hội Công ty Kim Loại Màu Thái Nguyên – VIMICO; Chi hội Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV; Chi hội Công ty Tuyển than Hòn Gai –VINACOMIN, Chi Hội Công ty Apatit Việt Nam; Chi Hội Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ và thiết bị Mỏ - Luyện kim; Chi Hội Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời – Vinacomin.

II-1.1. Chi hội Văn phòng Tập Đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

Chi hội mới nêu các nhiệm vụ của hội viên thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao thực hiện công tác quản lý KHCN của Tập đoàn, chưa nêu rõ hoạt động Hội tại chi hội.

II-1.2. Chi hội Văn phòng Tổng Công ty Khoáng sản TKV

a- Công tác Chuyên môn và KHCN:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Chi hội Văn phòng Vimico tập trung tham mưu, phối hợp chỉ đạo thực hiện kế hoạch kỹ thuật sản xuất theo chức năng nhiệm vụ, kết quả như sau:

- Thiết bị, công nghệ các các nhà máy/xưởng tuyển hoạt động ổn định, hầu hết các chỉ tiêu tiêu hao đều giảm 2-5% so với kế hoạch giao. Khối lượng quặng tinh đồng quy 25% Cu đạt 36.288 tấn/KH 70.882 tấn, bằng 51,20% kế hoạch; Quặng tinh sắt quy 60% Fe đạt 69.908 tấn/KH 126.788 tấn, bằng 55,14% kế hoạch; Quặng tinh kẽm sulfua quy 50% Zn đạt 8.554 tấn/KH 13.125 tấn, bằng 65,17% kế hoạch; Quặng tinh chì sulfua quy 50% Pb đạt 2.416 tấn/KH 3.885 tấn, bằng 62,18% kế hoạch; Quặng tinh thiếc quy 70% Sn đạt 112 tấn/KH 208 tấn, bằng 53,86% kế hoạch…

- Nghiên cứu công nghệ tuyển nhằm thu hồi quặng tinh sắt từ các bãi thải quặng đuôi tuyển sắt thuộc Tập đoàn TKV, giá trị 1,0 tỷ đồng.

b- Công tác Hội

- Các hội viên chi hội tích cực tham gia công tác Hội;

- Chi hội viết một bài báo cho Hội nghị KHCN lần thứ VI của Hội.

II-1.3. Chi hội Công ty Mỏ Tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai- VIMICO

a- Công tác chuyên môn và công tác KHCN:

-  Một số hội viên tham gia ban lãnh đạo và quản lý góp phần điều hành để hai nhà máy tuyển của công ty hoạt động ổn định, đảm bảo các chỉ tiêu, hoàn thành kế hoạch sản xuất được giao.

- Thực hiện các phương án tiết kiệm chi phí, hoàn thành Kế hoạch sản xuất năm 2023, nâng cao hiệu quả công tác khoán quản trị nội bộ trong sản xuất đồng, sắt. Chi hội triển khai các biện pháp thực hiện “Phương án tiết kiệm chi phí tại hai Phân xưởng Tuyển khoáng” ngày 17 tháng 4 năm 2023.

- Tiết giảm chi phí vận tải đá thải đầu ra nghiền, thực hiện: Lắp đặt, băng tải vận chuyển đá thải đầu ra nghiền tại Phân xưởng Tuyển khoáng 1.

b- Công tác Hội:

- Hội viên: 14 người. Trình độ: 06 thạc sỹ, 08 kỹ sư. Là cán bộ lãnh đạo, kỹ sư làm việc tại các phòng ban, phân xưởng. Cụ thể: 01 Phó giám đốc Chi nhánh phụ trách công tác Tuyển khoáng, 02 Trưởng phòng, 02 Quản đốc, 04 Phó quản đốc làm việc tại Phòng ATMT, Phòng KCS, 02 Phân xưởng Tuyển khoáng và cán bộ kỹ thuật làm tại Phòng Kỹ thuật, phân xưởng Tuyển khoáng.

- Các hội viên trong Chi hội đều tích cực, nhiệt tình tham gia sản xuất,  nghiên cứu khoa học cũng như công tác hội.

- Chi hội viết 2 bài báo khoa học cho Hội nghị KHCN Tuyển khoáng lần thứ VI.

II-1.4. Chi hội Công ty Cổ phần Kim Loại Màu Thái Nguyên - VIMICO

a- Công tác chuyên môn và công tác KHCN:

- Thực hiện tốt chế độ công nghệ, duy trì ổn định nâng cao hàm lượng quặng tinh kẽm từ 50 lên 52,5% đảm bảo mức thực thu cao, giảm chi phí điện năng. Cung cấp quặng tinh có chất lượng cao cho công đoạn luyện kim của công ty.

- 6 tháng đầu năm 2023, đã hoàn thành thiết bị tuyển cell phù hợp với tính chất quặng tại xưởng tuyển quặng sunfua kẽm chì Làng Hích, nâng cao chất lượng quặng tinh, thực thu (đặc biệt nâng cao hàm lượng quặng tinh chì từ 50% Pb lên trên 54% Pb).

- Tham gia đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp Nhà nước: Nghiên cứu công nghệ và thiết bị thu hồi kim loại nặng Cd, Ag, Zn, Pb từ nguồn khoáng sản thứ sinh của quá trình sản xuất kẽm kim loại từ quặng tinh kẽm trong nước.

b- Công tác Hội:

- Chi hội có 9 hội viên - tất cả đều hoạt động kiêm nhiệm nên thời gian dành cho hoạt động của Chi hội còn hạn chế, vì các hội viên ở các đơn vị xa nhau nên ít tổ chức các buổi sinh hoạt.

- Chi hội viết một bài báo cho Hội nghị KHCN Tuyển khoáng lần thứ VI của Hội.

II-1.5. Chi hội Công Ty Tuyển than Cửa Ông - TKV

a- Công tác chuyên môn và công tác KHCN:

- Xây dựng 21 phương án pha trộn, chế biến cho 21 tàu than nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ than cho các hộ điện và đảm bảo kế hoạch nhập than của TKV.

- Tham mưu thực hiện ưu tiên dồn cấp than vào nhà máy Tuyển than 2 để sản xuất than chất lượng cao, đồng thời tăng cường tận thu cám độ tro cao làm nguồn nguyên liệu cấp sang Tuyển than 1 pha trộn. Chủ động thực hiện phương án điều chuyển lao động linh hoạt giữa các nhà máy tuyển để đảm bảo ngày công và thu nhập cho người lao động.

- Các phương án đã được các thành viên trong Chi hội ở các đơn vị trực tiếp chỉ đạo  thực hiện rất có hiệu quả. Luôn đáp ứng được mọi yêu cầu theo tiêu thụ. Các chỉ tiêu công nghệ chủ yếu đã đạt được.

- Các hội viên đã tham gia thực hiện dự án đầu tư thay thế các thiết bị cũ, lạc hậu, bằng các thiết bị thế hệ mới có năng suất cao và nhiều tính năng ưu việt vào dây chuyền công nghệ các nhà máy tuyển như: Dự án Cải tạo hệ thống sàng cám khô số 3 ở nhà máy Tuyển than 1. Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2023. 

- Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và trình Tập đoàn thông qua dự án Hệ thống điều khiển và tự động hóa nhà máy Tuyển than 2- GĐ2, nhằm hoàn thiện, đồng bộ toàn nhà máy.  

- Để đảm bảo ổn định cấp than cho nhà máy Nhiệt điện Mông Dương trong mùa mưa, Chi hội đã đề xuất thực hiện dự án Nhà che kho than thương phẩm Phân xưởng Tuyển than 4.   

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, các hội viên trong Chi hội Tuyển khoáng Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã đóng góp nhiều ý tưởng sáng tạo, đề xuất và ứng dụng vào thực tế sản xuất 08 sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể trong công tác sàng tuyển chế biến than. Các sáng kiến của các hội viên được Hội đồng tiến bộ kỹ thuật của Công ty đánh giá cao, tiêu biểu là sáng kiến:

+ Xử lý bùn nước sau xì rửa toa xe máng ngoài phân xưởng Tuyển than 3, tháo gỡ khó khăn khi thi công dự án xì rửa toa xe. Tận thu tối đa than và nước tuần hoàn cho công nghệ. 

+ Cải tạo lại cửa mở máng tháo sản phẩm 7011, 712, 713 để thay thế việc mở máng thủ công, thuận lợi cho việc tự động hóa nhà máy Tuyển than 2.

b- Công tác Hội:

- Chi hội có 20 hội viên (trong đó 04 nữ và 16 nam). Các hội viên công tác tại phòng, phân xưởng, đảm nhận vị trí then chốt trong Công ty nên điều kiện sinh hoạt chi hội thuận lợi

- Lãnh đạo Công ty quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Chi hội hoạt động. Các hội viên tích cực hoạt động, tham mưu, đề xuất các ý tưởng sáng tạo để cải tạo công nghệ các Nhà máy Tuyển. Các biện pháp tổ chức quản lý sản xuất đem lại hiệu quả thiết thực góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty

- Chi hội đã tổ chức thăm hỏi hội viên ốm đau, thăm hỏi hiếu hỷ kịp thời và đúng quy định của Chi hội.

- Chi hội viết một bài báo cho Hội nghị KHCN Tuyển khoáng lần thứ VI của Hội.

II-1.6. Chi hội Công Ty Tuyển than Hòn Gai VINACOMIN

a-Công tác chuyên môn và công tác KHCN;

Hoạt động chuyên môn và KHCN của Chi hội gắn liền với hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin. 6 tháng đầu năm 2023, công tác KHCN đã được triển khai như sau:

- Tổ chức sản xuất khoa học, hiệu quả, tiết kiệm; Tập trung tiếp nhận và pha trộn, chế biến than nhập khẩu với than trong nước theo các phương án pha trộn được Giám đốc Công ty phê duyệt để cấp than cho các Nhà máy Nhiệt điện đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và đúng tiến độ.

- Tham gia góp ý vào Báo cáo "Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành thay thế TCCS chất lượng than thương phẩm của TKV" do Viện KHCN Mỏ thực hiện.

- Công tác phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng công nghệ mới vào sản xuất của Chi hội luôn được chú trọng và không ngừng nâng cao. 06 tháng đầu năm 2022, Công ty có 25 sáng kiến hợp lý hóa sản xuất với giá trị làm lợi hàng tỷ đồng. Trong đó, 100% hội viên của Chi hội là các tác giả sáng kiến.

b- Công tác Hội:

- Chi hội có 10 hội viên – là các đồng chí lãnh đạo Công ty; Trưởng, Phó, Nhân viên phòng KCS và Quản đốc, Phó quản đốc các Phân xưởng Sàng Tuyển, Kho cảng Làng Khánh, Than điện.

- Các cán bộ, Hội viên tích cực, nhiệt tình trong công tác nên vẫn duy trì tốt hoạt động của Chi hội.

- Chi hội viết một bài báo cho Hội nghị KHCN Tuyển khoáng lần thứ VI của Hội.

II-1.7. Chi hội Công Ty Apatit Việt Nam

a- Công tác chuyên môn và công tác KHCN;

Hoạt động chuyên môn và KHCN của Chi hội gắn liền với hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty Apatit VN.

- Hội đồng KH&CN của Công ty đánh giá công tác KH&CN giai đoạn 2015 - 2020 tập chung vào phân tích các tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục các tồn tại để xây dựng và triển khai giai đoạn 2021- 2025;

- Tiếp tục, triển khai các đề tài đang thực hiện; Rà soát lại các đề tài chậm tiến độ xem xét các nguyên nhân, đưa ra các giải pháp thực hiện.

 - Tiết kiệm tài nguyên là mục tiêu phát triển bền vững của Công ty để lập các đề tài nghiên cứu cho từng khâu từ khai thác đến chế biến sản phẩm, phù hợp với phát triển của ngành phân bón và Hóa chất như:

           + Tăng hệ số thu hồi khai thác các loại quặng apatit;

          + Tăng hệ số thu hoạch, thực thu P2O5, giảm tiêu hao điện năng trong các Nhà máy tuyển;

            + Tuyển quặng apatit loại 3 nghèo tăng thêm sản lượng quặng tuyển; tuyển quặng apatit loại 2 nghèo, loại 4 phục vụ sản xuất phân bón;

b- Công tác Hội:

- Chi hội hiện nay gồm có 5 hội viên gồm các đồng chí lãnh đạo Công ty, Chi nhánh.

- Các cán bộ, Hội viên tích cực, nhiệt tình trong công tác nên vẫn duy trì tốt hoạt động của Chi hội.

II-1.8. Chi hội Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ và thiết bị Mỏ - Luyện kim

a- Công tác chuyên môn và công tác KHCN:

Hoạt động chuyên môn và KHCN của Chi hội gắn liền với hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ và thiết bị Mỏ - Luyện kim. 6 tháng đầu năm 2023, công tác KHCN đã được triển khai như sau:

- Công ty luôn hoàn thành xuất sắc và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch các Dự án, Hợp đồng mà Công ty đã ký kết;

- Từ đầu năm 2023, Công ty mở rộng xưởng sản xuất, nên tất cả các đơn hàng sản xuất và lắp đặt hệ thống, dây chuyền thiết bị đều bàn giao, vận hành theo đúng tiến độ, đảm bảo theo yêu cầu. Công ty đang chuẩn bị ký kết thêm các hợp đồng với máy móc thiết bị lớn hơn như: Lắp đặt dây chuyền tuyển quặng sắt – mangan công suất 1.200 tấn /ngày tại Nà Tùm, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn;

- Tổng giá trị Hợp đồng ký kết mới khoảng 13 tỷ đồng vượt 8,3% so với kế hoạch, đạt 40% so với kế hoạch năm. Công ty ngày càng được nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn;

- Với số lượng nhân viên tăng 30% so với đầu kỳ và đội ngũ cán bộ nhân viên không ngừng nâng cao chuyên môn, tích cực tham gia thực hiện các dự án, hợp đồng, tiền lương trung bình của CBNV được cải thiện và tăng 8,5% so với kế hoạch.

b- Công tác Hội:

          - Chi hội Công ty CP Tư vấn Công nghệ và Thiết bị Mỏ - luyện kim tham gia đầy đủ các hoạt động chung của Hội Tuyển khoáng VN.

          - Công ty đã tổ chức đi nghỉ mát cho các CBNV của Công ty nhân dịp hè 2023.

II-1.9. Chi hội Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời – Vinacomin

a- Công tác chuyên môn và công tác KHCN:

Hoạt động chuyên môn và KHCN của Chi hội gắn liền với hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời - Vinacomin. 6 tháng đầu năm 2023, công tác KHCN đã được triển khai như sau:

- Từ đầu năm 2023 đến nay, Chi hội đã tích cực nghiên cứu đưa ra giải pháp về thiết bị - công nghệ đảm bảo sản lượng, chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường ... từng bước khắc phục những tồn tại thực tế tại nhà máy.

- Các chỉ tiêu KTCN đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

Quặng nguyên khai vào tuyển 552.296/1.038.275 tấn đạt 53,2% so với KHN, hàm lượng QNK vào tuyển 0,716%/0,739%Cu đạt 96,9% so với KHN, sản lượng tinh quặng 16.185/30.508 tấn đạt 53,1% so với KHN, hàm lượng tinh quặng Cu 22,38%/23% đạt 97,3% so với KHN, tỉ lệ thực thu 91,62%/91,55% đạt 100,1% so với KHN.

b- Công tác Hội:

- Chi hội có 18 hội viên – là các đồng chí lãnh đạo Công ty; Trưởng, Phó, Nhân viên các Phòng Ban.

- Duy trì công tác thăm hỏi, ốm đau, hiếu hỉ các Hội viên trong Chi hội;

- Tuyên truyền mục tiêu hoạt động của Chi hội để những người có chuyên môn, nghiệp vụ Tuyển khoáng đăng ký gia nhập Chi hội mở rộng lực lượng Hội viên;

- Tạo điều kiện, khuyến khích các Hội viên triển khai một số công trình KHCN vào thực tế sản xuất để có nguồn thu nhập cho Chi hội hoạt động;

- Thường xuyên tổ chức họp, hội thảo các thành viên trong chi hội cùng với lãnh đạo quản lý các phân xưởng sản xuất về thiết bị máy đập - sàng - nghiền - tuyển, học hỏi kinh nghiệm các chuyên gia Tuyển khoáng có kinh nghiệm và kỹ năng để chỉnh định công nghệ ngày một ổn định đảm bảo sản xuất;

- Chi hội viết một bài báo cho Hội nghị KHCN lần thứ VI của Hội.

II-2. Các chi hội thuộc các viện nghiên cứu:

Chi hội Viện KH&CN Mỏ -Luyện kim, Chi hội Viện KHCN Mỏ - VINACOMIN

II-2.1. Chi hội viện KH&CN Mỏ -Luyện kim

a- Công tác chuyên môn và công tác KHCN:

Nhiều Hội viên được lãnh đạo Viện giao nhiều trọng trách trong công tác quản lý và nghiên cứu KHCN của viện:

- Đề tài cấp Bộ 02 đề tài (01 nhiệm vụ đã nghiệm thu cấp cơ sở, 01 nhiệm vụ đã có Quyết định giao thực hiện);

- Tiếp tục hoàn thiện dự án "Quy hoạch VLXD cả nước giai đoạn 2030, tầm nhìn 2050" ký với Bộ Xây dựng, đang trình chính phủ phê duyệt ra quyết định.

- Thực hiện các nhiệm vụ tư vấn, thiết kế: 10 nhiệm vụ (bao gồm cả nhiệm vụ chuyển tiếp).

- Xây dựng một số thuyết minh nhiệm vụ cấp Nhà nước, cấp Bộ năm 2024.

- Năm 2023 một số đồng chí Hội Viên trong Chi hội vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác nước ngoài và sáng ngày 22/6/2023, tại 79 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim (VIMLUKI) và Tổng Công ty Tài nguyên và Cải tạo Mỏ Hàn Quốc (KOMIR).https://khcncongthuong.vn/tin-tuc/t19315/vimluki-ky-ket-hop-tac-voi-tong-cong-ty-tai-nguyen-va-cai-tao-mo-han-quoc.html

b- Công tác Hội:

- Viện KH&CN Mỏ - Luyện kim luôn tạo điều kiện cho Hội Tuyển khoáng Việt Nam hoạt động. Một số hội viên trong chi Hội thường xuyên tích cực tham gia công tác văn phòng Hội.

- Viện cùng Hội Tuyển khoáng Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị KHCN Tuyển khoáng lần thứ IV. Các hội viên trong viện đã tham gia viết 13 bài báo cáo KH cho Hội nghị, một số hội viên tham gia Ban biên tập cho Hội nghị KH.

-  Các hội viên tích cực trong công tác đăng kí viết các bài báo đăng trên tạp chí Mỏ, Tạp chí Công nghiệp Môi trường, trang điện tử Bộ Công thương  v.v..

- Năm 2023 một hội viên đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ và đã được công nhận học vị Tiến Sĩ.

I-2.2. Chi hội viện KHCN Mỏ - VINACOMIN

a- Công tác chuyên môn và công tác KHCN:

- Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu KHCN

+ Đề tài: “Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao công suất, tận thu quặng bauxit trong quặng đuôi thải tại nhà máy tuyển quặng bauxit thuộc TKV”. Đã nghiệm thu cấp cơ sở đang chờ nghiệm thu cấp TKV.

+ Đề tài: “Nghiên cứu Chiến lược phát triển khoáng sản của TKV trên địa bản tỉnh Lào Cai”. Đang hoàn thiện đề tài theo ý kiến của TKV.

+ Đề tài: “Nghiên cứu công nghệ sản xuất boehmite (AlOOH) tại các nhà máy alumin thuộc TKV”. Đã nghiệm thu cấp cơ sở, đang chờ nghiệm thu cấp TKV.

-  Tham gia thực hiện các hợp đồng dịch vụ về tư  vấn đầu tư

+ Hợp đồng: “Lập TKKT-TDT giai đoạn 2” thuộc Dự án “Trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai (Giai đoạn 2)”. Đang chờ nghiệm thu cấp TKV.

+ Hợp đồng: “Xây dựng định mức hao hụt bốc dỡ than nhập khẩu”. Đang chờ nghiệm thu cấp TKV.

+ Hợp đồng: Thực hiện gói thầu số 8: “HH-Thiết kế, cung cấp thiết bị vật tư và lắp đặt Nhà máy luyện đồng công suất 20.000 tấn/năm, thuộc dự án: Mở rộng nâng công suất nhà máy luyện đồng Lào Cai”. Đang chờ quyết toán, thanh lý hợp đồng.

+ Hợp đồng: “Lập Báo cáo NCKT NMST than Nam Mẫu”. Đã nộp báo cáo cho Chủ đầu tư, đang chờ nghiệm thu.

+ Hợp đồng: “Lập Báo cáo NCKT cải tạo xưởng sàng MB +138 Công ty than Dương Huy”. Đã nghiệm thu 50%, đang chờ quyết toán, thanh lý hợp đồng.

+ Hợp đồng: Rà soát, xây dựng định mức công tác vệ sinh làm sạch trong sản xuất alumin. Đang triển khai thực hiện.

+ Hợp đồng: Lập Báo cáo KTKT: Công trình sàng tuyển than từ sản phẩm ngoài than Công ty than Na Dương. Đang triển khai thực hiện.

+ Hợp đồng: Lập Báo cáo NCKT Dự án cải tạo Nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ - Công ty than Quang Hanh. Đang triển khai thực hiện.

+ Hợp đồng: “Nghiên cứu đánh giá tính khả tuyển than nguyên khai vỉa 2 mỏ than Núi Hồng”. Đang thực hiện.

+ Hợp đồng: Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành thay thế TCCS về chất lượng than thương phẩm của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Đã nộp sản phẩm cho Chủ đầu tư, đang chờ nghiệm thu.

b- Công tác Hội:

 - Chi hội có 9 hội viên bao gồm các trưởng, phó phòng và các chuyên viên phòng chế biến Than - khoáng sản của viện, các hội viên tích cực tham gia công tác Hội.

- Chi hội quan tâm đến công việc và cuộc sống của các hội viên.

- Các hội viên trong chi hội đã viết 4 bài báo cáo khoa học cho Hội nghị KHCN Tuyển khoáng lần thứ VI, một số hội viên tham gia Ban biên tập cho Hội nghị khoa học.  

II-3. Các chi hội thuộc các cơ sở giáo dục đào tạo

 Chi hội Bộ môn Tuyển khoáng Đại học Mỏ Địa Chất - Hà Nội

a- Công tác chuyên môn và công tác KHCN:

- Giảng dạy trình độ đại học: Hiện tại đang giảng dạy 04 khóa sinh viên chính quy từ K64 – K67. Tổng số sinh viên là 27, trong đó: K64 (10 SV), K65 (5 SV), K66 (2 SV), K67 (10 SV). Số sinh viên đại học B2 + hệ VLVH là 58. Các sinh viên K64 chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp, dự kiến sẽ bảo vệ trong tháng 9/2023. Các lớp sinh viên chính quyđã thi kết thúc năm học 2022-2023.

- Hiện tại số lượng sinh viên giảm khá nhiều so với những năm trước, nhưng khối lượng giảng dạy của bộ môn vẫn đảm bảo theo quy định và chất lượng đào tạo tương đối tốt.

- Giảng dạy trình độ sau đại học: Đầu năm 2023, Bộ môn đã có thêm 04 thạc sỹ. Hiện tại bộ môn đang hướng dẫn luận văn thạc sỹ cho 04 học viên cao học K43, dự kiến sẽ bảo vệ vào cuối năm 2023. Số lượng nghiên cứu sinh của bộ môn là 05. Trong đó có 01 NCS đã bảo vệ xong các chuyên đề và đang chuẩn bị hội thảo.

- Công tác mở ngành mới: Bộ môn có định hướng mở ngành đào tạo đại học mới “Kỹ thuật tái chế” phù hợp với nhu cầu xã hội nếu được duyệt mã ngành thí điểm.

- Số lượng đề tài NCKH các cấp đang thực hiện và chuẩn bị nghiệm thu: 01 đề tài cấp Bộ GD&ĐT đang chuẩn bị nghiệm thu, 02 đề tài cấp TKV (01 đang chờ bảo vệ HĐ cấp TKV, 01 đang thực hiện), 02 đề tài cấp cơ sở đang thực hiện. Ngoài ra, các cán bộ của bộ môn còn tham gia một số dự án, đề tài, hợp đồng NCKH - TKCN.

- Các cán bộ của bộ môn đang tích cực viết bài tham gia các Hội nghi quốc tế trong và ngoài nước dự kiến tổ chức vào tháng 9 - 10: HN KHKT Mỏ toàn quốc, HNKH Tuyển khoáng, HN Pol-Viet.

- Nhóm nghiên cứu “Công nghệ tiên tiến trong chế biến khoáng sản và tái chế” của bộ môn hoạt động NCKH thường xuyên và đạt hiệu quả tốt. Đầu tháng 7/2023, NNC dự kiến tổ chức hội thảo KH “Phát triển khai thác, chế biến khoáng sản bền vững trong thời đại 4.0”.

- Bộ môn cùng khoa Mỏ, Phòng HTQT của Nhà trường chuẩn bị tổ chức Workshop với các nhà khoa học Ba Lan về lĩnh vực Tuyển khoáng và Luyện kim vào ngày 14/7/2023.

b- Công tác Hội:

- Chi hội có đội ngũ hội viên có trình độ học vấn cao gồm 10 hội viên (2 PGS-TS, 3 TS và 5 ThS).

- Chi hội bộ môn Tuyển khoáng tham gia đầy đủ các hoạt động chung của Hội Tuyển khoáng VN.

- Các hội viên trong chi hội đã viết 7 bài báo cáo khoa học cho Hội nghị KHCN Tuyển khoáng lần thứ VI, một số hội viên tham gia Ban biên tập Hội nghị KH.

- Các Hội viên tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể tại Trường ĐH Mỏ - Địa chất.

- Chi hội quan tâm đến cuộc sống của các hội viên, hè năm 2023 có kế hoạch tổ chức đi nghỉ mát cho các hội viên.

Trên đây là một số kết quả về hoạt động của Hội Tuyển khoáng Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 ở Trung ương Hội và một số chi hội tiêu biểu.

Xin trân trọng thông báo đưa tin!

                                                                      Văn phòng Hội Tuyển khoáng Việt Nam

 

 

           

 

 

 


Tin khác
Thời tiết
31°C
Thống kê
64
984
296
10,345,664
Đăng ký nhận tin qua Email
Vui lòng nhập chính xác email của bạn để nhận được bản tin từ chúng tôi !
Liên kết website
Giá vàng
Đơn vị Mua vào Bán ra
DOJI 81.700 83.700
SJC 75.360 77.060
Đối tác