Văn bản
01/07/2017, áp dụng khung giá tính thuế để thống nhất giá tính thuế tài nguyên

01/07/2017, áp dụng khung giá tính thuế để thống nhất giá tính thuế tài nguyên

Ngày 12/05/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau nhằm thống nhất giá tính thuế tài nguyên giữa các địa phương, khắc phục những khiếm khuyết trong môi trường cạnh tranh ngành và nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên.

Ban hành phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Ban hành phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định số 12/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Ngày 20/11: Thông tư hướng dẫn về thuế tài nguyên có hiệu lực

Ngày 20/11: Thông tư hướng dẫn về thuế tài nguyên có hiệu lực

Có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2015, Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên của Bộ Tài chính quy định trường hợp tài nguyên khai thác thu được sản phẩm tài nguyên có nhiều cấp độ, chất lượng, giá trị thương mại khác nhau thì sản lượng tài nguyên tính thuế được xác định theo sản lượng từng loại tài nguyên có cùng cấp độ.

Báo cáo quốc gia kết quả 15 năm thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam

Báo cáo quốc gia kết quả 15 năm thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam

“Kết quả 15 năm thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ ở Việt Nam” được Chính phủ và Liên hợp quốc công bố, khoảng 43 triệu người đã thoát khỏi nghèo đói trong giai đoạn 1993-2008

Quyết định số 34/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 34/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Sau đó Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo gồm 10 chương và 81 điều với tỷ lệ tán thành là 91,50%.

Thông tư quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn

Thông tư quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn phục vụ hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản.

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động và tổ chức Hội

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động và tổ chức Hội

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Đề xuất quy định về hội quần chúng

Đề xuất quy định về hội quần chúng

Bộ Nội vụ đang soạn thảo dự án Luật về hội nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật về hội đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, phát huy vai trò, vị trí của hội trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

Nghị định số 38/2015/ND-CP ngày 24/4/2015

Nghị định số 38/2015/ND-CP ngày 24/4/2015

Nghị định của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu

Quyết định số 73/2014/QD-TTg

Quyết định số 73/2014/QD-TTg

QUY ĐỊNH DANH MỤC PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

Quy định mới về thủ tục mua, bán điện với nước ngoài

Quy định mới về thủ tục mua, bán điện với nước ngoài

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 09/2015/TT-BCT, ngày 29/5/2015, (Thông tư 09) quy định trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài.

Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

Tên văn bản: Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

Thông tư số 22/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư số 22/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

Thời tiết
31°C
Thống kê
96
1,016
296
10,345,696
Đăng ký nhận tin qua Email
Vui lòng nhập chính xác email của bạn để nhận được bản tin từ chúng tôi !
Liên kết website
Giá vàng
Đơn vị Mua vào Bán ra
DOJI 81.700 83.700
SJC 75.360 77.060
Đối tác