Trung tâm KHCN Chế biến và Sử dụng khoáng sản

Hoạt động KHCN của Trung tâm KHCN Chế biến và Sử dụng khoáng sản

10/01/2014 - Thứ Sáu - 16:16 Lượt xem: 1
Trong gần 08 năm hoạt động, Trung tâm đã thực hiện đúng nhiệm vụ và chức năng quy định tại điều lệ hoạt động, cụ thể là đã nhận các đề án nghiên cứu trong lĩnh vực khai thác, chế biến, sử dụng và bảo vệ môi trường khoáng sản, các đề án dịch vụ KHCN.

Danh mục một số hợp đồng Trung tâm đã và đang thực hiện
 

TT

Tên đề án

Chủ đầu tư

Năm

1

Nghiên cứu tuyển quặng cao lanh mỏ X, Phú Thọ

Công ty Apatit  Việt Nam

Bộ Công Thương

 

2005

2

Thiết kế xưởng tuyển quăng cao lanh mỏ X, Phú Thọ

3

Đào tạo, vận hành xưởng tuyển

4

Nghiên cứu công nghệ tuyển hợp lý và lập phương án đầu tư xưởng tuyển quặng fenspat Mỏ Y, Phú Thọ

Công ty Apatit Việt Nam Bộ Công Thương

13/06/06

5

Nghiên cứu xác định tính khả tuyển than Khe Chàm

Công ty cổ phần Giám định than

26/12/2006

6

Khảo sát, thiết kế xưởng tuyển quặng vàng gốc mỏ Z, Lâm Đồng

Cty CP Vàng & đá quý Lâm Đồng

24/01/2007

7

Thuê lắp đặt và huớng dẫn sử dụng thiết bị tuyển xyclon

Cty Luyện kim màu Thái Nguyên

10/7/2007

8

Xác định khả năng thu hồi caolanh trong các mẫu M1, M2 và M2

Viện Vật liệu xây dựng

6-2007

9

Nghiên cứu xác định tính khả tuyển than Mông Dương

Công ty cổ phần Giám định than

06/6/2007

10

Nghiên cứu công nghệ chế biến hợp lý quặng vàng gốc ML, Lao Cai

Công ty Khoáng sản 3

17/8/2007

11

Nghiên cứu công nghệ chế biến tinh quặng vàng gốc mỏ Z, Lâm Đồng

Cty CP Vàng & đá quý Lâm Đồng

18/8/2007

12

Nghiên cứu xác định tính khả tuyển than Vàng Danh

Công ty cổ phần  Giám định than

10/8/2007

13

Nghiên cứu xác định tính khả tuyển và đánh giá khả năng sử dụng syenit-nefelin làm gốm sứ cao cấp

Viện Địa chất và khoáng sản 

17/9/2007

14

Nghiên cứu xác định tính khả tuyển than Vàng Danh (bổ sung)

Công ty cổ phần Giám định than

20/10/2007

15

Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng vàng gốc mỏ VT, CHDCND Lào

Cty cổ phần Việt Lào

2/12/2007

16

Khảo sát công nghệ, nhà xưởng và lập dự án đầu tư xây dựng công trình xưởng tuyển nổi fenspat mỏ N, Phú Thọ

Công ty Apatit Việt Nam

Bộ Công Thương

9/03/2007

17

Thí nghiệm mẫu và lập báo cáo đầu tư mỏ cao lanh TN công suất quặng tinh thành phẩm 10 000 tấn/năm

Công ty  TNHH Khai Phát

20/01/08

18

Nghiên cứu tính khả tuyển 15 vỉa cấp cho xưởng tuyển Lép Mỹ

Công ty cổ phần Giám định than

26/02/2008

19

Nghiên cứu mẫu công nghệ quặng sắt mỏTùng Bá, Hà Giang

Liên đoàn Intergeo

11/4/2008

20

Nghiên cứu mẫu công nghệ quặng sắt mỏ Sàng Thần, Hà Giang

Liên đoàn địa chất Đông Bắc

11/4/2008

21

Nghiên cứu công nghệ tuyển than mỡ tỉnh Điện Biên

Cty CP tập đoàn MEGASTAR

30/06/2008

22

Đào tạo, vận hành xưởng tuyển quặng sắt KL, Lao Cai

Công ty Khoáng sản Lao Cai

6/6/2008

23

Lập báo cáo đầu tư dự án thăm dò, khai thác chế biến diatomit Phú Yên

Tập đoàn TOGI

8-2008

24

Thiết kế cơ sở, báo cáo sơ bộ DTM xưởng tuyển quặng vàng Atôpư

Cty CP Việt Lào

8-2008

25

Thẩm định báo cáo đầu tư và thiết kế sơ bộ xưởng tuyển Vàng Danh 2

Cty Than Vàng Danh

9-2008

26

Thiết kế thi công xưởng tuyển cao lanh TN, Lao Cai

Cty TNHH Khai Phát

10-2008

27

Thiết kế khai thác mỏ và xây dựng xưởng tuyển luyện quặng vàng VT, CHDCND Lào, công suất 600 tấn/ng

Cty CP Việt Lào

 

11-2008

28

Nghiên cứu công nghệ tuyển và thuỷ luyện 02 mẫu quặng CN-2 và CN-3

Cty CP Việt Lào

11-2008

29

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường khai thác và chế biến quặng vàng mỏ VT, CHDCND Lào

Cty CP Việt Lào

11-2008

30

Hiệu đính và chuẩn hoá tài liệu thiết kế thi công (của TQ) dự án xử lý bùn nước của Cty Tuyển than Cửa Ông

Viện KHCN Mỏ - TKV

11-2008

31

Đào tạo chạy thử xưởng tuyển Đồng Lao Cai

Công ty cổ phần Đồng Lao Cai

01-09

32

Đánh giá thực trạng, tìm giải pháp nâng cao khả năng thu hồi trong khâu tuyển sắt tại nhà máy tuyển quặng Đồng, Lao Cai

Công ty Mỏ tuyển Đồng Sin Quyền

2-2009

33

Lập dự án đầu tư khai thác chế biến quặng đất hiếm, barit, fluorit – Mỏ ĐP, Lai Châu

Cty CP Đất hiếm Lai Châu

3/2009

34

Thẩm định và chạy thử lò cao Công ty Vạn Lợi, Kon Tum

Cty CP Vạn Lợi

3-2009

35

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển khoáng sản Pb-Zn một số tỉnh phía Bắc

Vụ Khoa học CN Bộ Công Thương

3/2009

36

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường xưởng tuyển fenspat Mỏ N Phú Thọ

Công ty Apatit Việt Nam

3/2009

37

Thiết kế thi công xưởng tuyển quặng fenspat Mỏ N Phú Thọ

Công ty Apatit Việt Nam

7/2009

38

Khảo sát và lập dự án khai thác, chế biến mỏ Vàng Apey A xã Abung, Đẳkrông, tỉnh Quảng Trị

Cty cổ phần Khoáng sản 4

10/2009

39

Nghiên cứu tuyển mẫu quặng đồng Vi Kẽm, Lao Cai

Công ty Thăm dò khai thác khoáng sản 109 – TKV

3/2010

40

Nghiên cứu tuyển mẫu quặng wolfram Đăk R’măng, Đắc Nông

Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản – TKV

3/2010

41

Thiết kế xưởng tuyển quặng fenspat

Công ty Apatit Việt Nam

VP Trung tâm

(3/2009)

42

Nghiên cứu tuyển mẫu quặng wolfram Đăk R’măng, Đắc Nông

Cty CP Khai thác KS- TKV

3/2010

43

Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của “Dư án đầu tư điều chỉnh khai thác và tuyển quặng cromit Cổ Định – Thanh Hoá từ 40 000 tấn/năm ÷ 80 000 tấn/năm

Công ty cổ phần Crômít Cổ Định, Thanh Hoá – TKV

4/2009

44

Hơp đồng gia công mẫu quặng Đất hiếm Yên Phú

Viện Khoa học Vật liệu

4/2010

45

Nghiên cứu khảo săt đánh giá công nghệ các xưởng tuyển tại Công ty Tuyển than Cửa Ông

Công ty Tuyển Than Cửa Ông

6/2010

46

Nghiên cứu mẫu công nghệ quặng sắt Làng Mỵ, Văn Chấn, Yên Bái

Đoàn Địa chất 155

9/2010

47

Nghiên cứu mẫu công nghệ quặng sắt Núi 300 Trấn Yên, Yên Bái

Đoàn Địa chất 155

9/2010

48

Nghiên cứu mẫu công nghệ quặng vàng wonfram Xà Phìn,Văn Bàn, Lao Cai

Công ty Khoáng sản 3

10/2010

49

Lập dự án đầu tư xưởng luyện quặng tinh vàng gốc và đánh giá tác độmg môi trường xưởng luyện Trà Năng, Đức Trọng, LĐ

Công ty Cổ phần Vàng và đá quý Lâm Đồng

11/2010

50

Thiết kế xưởng tuyển quặng vàng gốc Mỏ Trà Năng, Đức Trọng, Lâm Đồng

Công ty Cổ phần Vàng và đá quý Lâm Đồng

11/2010

51

Đào tạo, chạy thử và chuyển giao công nghệ xưởng tuyển luyện quặng vàng gốc mỏ Attapư CHDCND Lào

C ty CP Việt Lào

6/2011

52

Nghiên cứu mẫu công nghệ chế biến hợp lý quặng đồng Tà Phời Lào Cai

Xí nghiệp Địa chất 109 Tuyên Quang

9/2011

53

Nghiên cứu mẫu công nghệ mẫu quặng thiếc gốc Ngòi Lẹm Tuyên Quang

Xí nghiệp Địa chất 109 Tuyên Quang

5/2012

54

Nghiên cứu khả năng thay thế thuốc tuyển nhập ngoại tại xưởng tuyển nổi than bùn Cty Tuyển than Hòn Gai

Cty Tuyển Than Hòn Gai

2/2013

55

Nghiên cứu mẫu công nghệ quặng wolfram Đức Linh, Bình Thuận

Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam

3/2013

56

Tư vấn thực hiện dự án đầu tư lò cao sản xuất ferro mangan và silico mangan 30 000 tấn năm

Công ty CP Khai thác khoáng sản Việt

8/2013

57

Góp ý quy hoạch sàng tuyển vùng HònGai

Cty Tuyển than Hòn Gai

9/2013

58

Thẩm tra dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng Cromit mỏ Cổ Định - Thanh Hóa công suất 150.000 tấn/năm

Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hoá - TKV

 

12/2013

 
 
Nguồn: Vampro.vn 


Tin khác
Thời tiết
34°C
Thống kê
142
459
25
10,087,717
Đăng ký nhận tin qua Email
Vui lòng nhập chính xác email của bạn để nhận được bản tin từ chúng tôi !
Liên kết website
Giá vàng
Đơn vị Mua vào Bán ra
DOJI 68.250 69.150
SJC 57.130 58.030
Đối tác