Văn bản và Quy chế của Hội

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III - Hội Tuyển khoáng Việt Nam Nhiệm kỳ 2015 – 2020

13/08/2015 - Thứ Năm - 16:01 Lượt xem: 1
Sau khi nghe báo cáo và thảo luận Hội nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III - Hội Tuyển khoáng Việt Nam Nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thông qua Nghị quyết Đại hội. Xem chi tiết dưới đây:

HỘI TUYỂN KHOÁNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2015 
 

 NGHỊ QUYẾT

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III - Hội Tuyển khoáng Việt Nam

          Hôm nay ngày 01 tháng 8 năm 2015, Hội tuyển khoáng Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (nhiệm kỳ 2015-2020). Đại hội vinh dự được đón tiếp nhiều đại biểu khách quý đại diện cho Bộ TNMT, Liên hiệp hội KHKT Việt Nam, Tổng hội Địa chất Việt Nam, các hội nghề nghiệp, các Tổng công ty, các công ty, các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu v.v. Nhiều cơ quan phát thanh truyền hình, báo chí Trung ương và Hà Nội đã đến dự và đưa tin về Đại hội. Tham dự Đại hội có 112  đại biểu chính thức là hội viên Hội Tuyển khoáng Việt Nam.

Đại hội đã được nghe Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày các văn kiện Đại hội gồm: Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ II (2010-2015) và phướng hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ III (2015-2020); Báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ II; Báo cáo tài chính nhiệm kỳ II; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nhiệm kỳ II.

Đại hội đã được nghe báo cáo tham luận của 5 chi hội về tình hình hoạt động của các chi hội, của Hội trong nhiệm kỳ II và góp ý cho phương hướng công tác nhiệm kỳ III của Hội Tuyển khoáng Việt Nam.

Đại hội đã được nghe các ông Bùi Đức Thắng - Đại diện Tổng hội Địa chất Việt Nam và ông Đào Đắc Tạo – Đại diện Hội KHKT Mỏ Việt Nam phát biểu ý kiến biểu dương các thành tích hoạt động của Hội trong thời gian vừa qua và góp ý chỉ đạo về một số hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới.

            Đại hội đã tiến hành bầu cử BCH TW Hội và Ban kiểm tra Hội Tuyển khoáng Việt Nam nhiệm kỳ III (2015-2020) theo quy chế bầu cử đã thông qua.

Hội nghị lần thứ nhất BCH TW Hội Tuyển khoáng Việt Nam nhiệm kỳ III đã bầu các Ủy viên Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo Hội và Trưởng Ban kiểm tra.

      Trên cơ sở kết quả đạt được, Đại hội Hội Tuyển khoáng Việt Nam lần thứ III

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua các văn kiện Đại hội do Đoàn chủ tịch Đại hội đã báo cáo;

2. Tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đại diện Tổng hội Địa chất Việt Nam, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chi hội, hội viên tham dự Đại hội. Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ III có trách nhiệm bổ sung các ý kiến đó vào phương hướng hoạt động của Hội và tổ chức thực hiện.

3. Trong nhiệm kỳ III (2015-2020), ngoài các hoạt động thường xuyên đã được nêu trong văn kiện,  Hội TKVN quyết tâm  thực hiện được một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

3.1. Cải tiến công tác hoạt động Hội từ Trung ương đến các chi hội để Hội  hoạt động thực sự có hiệu quả hơn;

3.2. Phối kết hợp tốt với các cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp trong việc đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực chế biến và sử dụng khoáng sản;

3.3. Tìm các giải pháp để Trung tâm KHCN Chế biến & Sử dụng khoáng sản  duy trì hoạt động ổn định, phát triển và có hiệu quả hơn;

3.4. Tổ chức Hội nghị khoa học Công nghệ toàn quốc lần thứ V về chế biến, sử dụng khoáng sản và bảo vệ môi trường (vào giữa nhiệm kỳ III).

4. Nhất trí thông qua kết quả bầu cử:

 - 61 hội viên trúng cử vào BCH Trung ương Hội Tuyển khoáng Việt Nam nhiệm kỳ  III (2015-2020);

- 3 hội viên trúng cử vào ban kiểm tra Hội Tuyển khoáng Việt Nam nhiệm kỳ III (2015-2020);

5. Suy tôn ông TS Nguyễn Đức Quý là một trong những người có công sáng lập Hội Tuyển khoáng VN và là Chủ tịch Hội từ năm 1990 đến 2014 làm Chủ tịch danh dự Hội TKVN.

6. Giao cho BCH Hội Tuyển khoáng Việt Nam nhiệm kỳ III (2015 - 2020) căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng cụ thể các chương trình, kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội III.

Nghị quyết thông qua trước Đại hội vào hồi 12 giờ ngày 01/8/2015./.

 pasting

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn  Minh Đường

TM ĐOÀNTHƯ KÝ

Đã ký

Nguyễn  Minh Đường

    

 
 
 
 
Nguồn: vampro.vn 


Tin khác
Thời tiết
15°C
Thống kê
52
1,039
844
9,841,926
Đăng ký nhận tin qua Email
Vui lòng nhập chính xác email của bạn để nhận được bản tin từ chúng tôi !
Liên kết website
Giá vàng
Đơn vị Mua vào Bán ra
DOJI 67.600 68.600
SJC 54.600
Đối tác